Svanefarlige elledninger skal i jorden

torsdag 9. februar 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Der er udsigt til kabellægning af de for fugle allerfarligste højspændingsledninger i Danmark. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mødtes onsdag med Energinet.dk på ”Dødens Mark” ved Næstved, hvor mindst 180 svaner er blevet dræbt eller hårdt kvæstet alene i år. Dialogen på mødet var konstruktiv, men det vil trække ud med helt at forhindre svanedøden.
Jan Skriver

Den gode nyhed er, at dialogen var konstruktiv, mens velviljen var på fuglenes side, så der nu er udsigt til, at kollisionerne mellem svaner og luftledninger vil blive færre for til sidst at blive fortid.

Den dårlige nyhed er, at planen for forebyggelsen af de mange makabre svanedødsfald øst for Dybsø Fjord i Næstved Kommune vil tage lang tid at føre ud i livet. Og der kan gå flere år, inden de ekstremt fuglefarlige højspændingsledninger er lagt som kabler i jorden, så man helt undgår fugledøden.

Sådan tegner konsekvenserne sig efter et møde onsdag 8. februar, hvor Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mødtes med repræsentanter for Næstved Kommune og Energinet.dk, der ejer og driver elledningerne, som i denne tid dagligt kræver ofre blandt de store fugle.

Mødet på marken havde ét punkt på dagsordenen: Svanedøden skal stoppes.

Planen, der faldt til jorden

- På landsplan er der en milliard kroner at gøre godt med, når det handler om at få nedgravet fuglefarlige elledninger i naturområder. Disse områder er endnu ikke udpeget, men vi vil i DOF gøre alt for, at ledningerne ved Dybsø Fjord, som i mange år har krævet store tabstal blandt større fugle, bliver én af kabellægningerne. Vi vil den kommende tid kæmpe for, at flere højspændingsledninger i fuglerige områder kommer på listen over fremtidens kabellægninger, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF.

Tidligere havde man i Danmark en national plan, hvorefter cirka 3.000 kilometer højspændingsledninger skulle lægges som kabler inden 2030. Men så blev den såkaldte PSO-afgift, der skulle være med til at finansiere kabellægningen fjernet. Og så faldt den ambitiøse plan til jorden.

- Desværre må vi se i øjnene, at kabellægningerne formentlig skal måles i hundreder af kilometer og ikke i tusinder, som der oprindeligt var udsigt til. Og sandsynligvis vil der gå et års tid med at udpege de områder, der skal kabellægges, mens det praktiske arbejde kan ligge flere år ud i tiden, siger Knud Flensted.

Den farlige tynde jordledning

Her og nu har Energinet.dk flere metoder i spil, der kan forebygge, at svaner og gæs flyver ind i elledningerne ved Dybsø Fjord, som fuglene har meget svært ved at opdage, før det er for sent.

- Det er tilsyneladende den øverste tynde elledning, den såkaldt jordledning, som er problemet, netop fordi den er tyndere og sværere at se for fuglene. På mødet drøftede vi at sætte spiraler med refleksion af ultraviolet lys op i ledningerne, som fuglene så kan se. Også brikke og bolde eller blafrende materiale, der markerer ledningerne, er blandt de lavpraktiske løsninger, som Energinet.dk vil vælge mellem og derefter sætte op i løbet af højst tre måneder. For DOF haster det med forebygge kollisionerne. Særligt i træk- og vintertider er der større flokke af fugle i området, men der er mange svaner på lokaliteten ved Næstved året rundt, siger Knud Flensted.

Biologen påpeger, at der hvert år skønsmæssigt dræbes cirka 5.000 knopsvaner i Danmark, fordi de flyver ind i luftledninger.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog
Tlf. 21 24 22 75

SE VIDEO
De private optagelser i denne video blev bragt på DOF's Facebook-side og i flere medier og har sat fokus på, at Danmarks nationalfugl flyver i døden mod el-ledninger ved Dybsø Fjord i Næstved Kommune.