Svanedøden i elledninger ved Dybsø Fjord skal stoppes

tirsdag 7. februar 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Onsdag mødes Dansk Ornitologisk Forening (DOF) med Energinet.dk på ”Dødens Mark” ved Næstved. Mødet handler om at forebygge flere makabre dødsfald af tunge trækfugle, der kolliderer med højspændingsledninger. Alene i år er mindst 180 svaner blevet dræbt eller hårdt kvæstet på lokaliteten.
Jan Skriver

Siden nytår har mindst 180 svaner lidt en voldsom død efter i skumringen at have ramt elledninger over markerne øst for Dybsø Fjord i Næstved Kommune.

Kollisionerne, der resulterer i døde og lemlæstede knopsvaner under højspændingsledningerne, skal forebygges. Og det skal ske nu, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som har mødt forståelse og velvilje hos ejeren af ledningerne, Energinet.dk.

Onsdag formiddag besigtiger DOF ”Dødens Mark”, som lokaliteten med de ekstremt farlige højspændingsledninger for trækkende fugle, hedder i lokale folkemunde.

Det sker sammen med miljøchef Niels Bjørkbom fra det statsejede Energinet.dk, der står for driften af de elledninger, som dagligt kræver ofre blandt de store fugle.

Mødet på marken har ét punkt på dagsordenen: Svanedøden skal stoppes.

Svaner filmet i dødskamp

- DOF’s ønske er at fastholde de tidligere planer om at grave ledningerne ned. Problematikken med højspændingsledningerne ved Dybsø Fjord har varet i flere år. Hvis ikke ulykkerne bliver forebygget effektivt, vil dødstallene vokse frem til midt i marts, for fugleflokkene bruger indtil da hver dag omkring skumringstid trækruten. Hvis ikke vi finder en permanent løsning, der kan forebygge kollisionerne, vil de fortsætte år efter år. Vi forventer, at der nu handles til fuglenes bedste, og vi ser frem til en konstruktiv dialogsiger Knud Flensted, der er biolog i DOF.

Den lokale ornitolog Henrik Dahl er enig:

- Vi kan ikke være bekendt at være vidne til døde og hårdt sårede svaner hver dag ved aftenstide. Mange af svanerne strejfer måske kun ledningerne, men de flyver videre mere eller mindre kvæstede, siger han.

Flere tv-stationer har de seneste dage filmet de makabre situationer, hvor svaner i høj fart rammer elledningerne og hårdt kvæstede med brækkede vinger falder tungt til jorden. Se DOF's video nedenfor.

- Det er særligt i gråt og diset vejr, at svanerne flyver ind i elledningerne, som de ikke kan se, før det er for sent. På denne tid af året sker ulykkerne fra kl. cirka 16.50 og en halv time frem. Cirka 400-500 sangsvaner, godt 200 knopsvaner og omkring 150 canadagæs benytter ruten over markerne med højspændingsledningerne. Vi kan se, at det primært er knopsvanerne som forulykker. Sangsvanerne og gæssene er tilsyneladende mere på vagt overfor ledningerne, end det er tilfældet med vores nationalfugl knopsvanen, siger Henrik Dahl.

Løsningen ligger i kabler

Energinet.dk, der ejer de for fugle så farlige højspændingsledninger, har udtrykt vilje til at løse problematikken med de mange døde svaner. Spørgsmålet er bare, hvilken metode der skal føres ud i livet.

- Strengt taget er der kun én gennemgribende løsning, der for alvor kan hjælpe på problematikken med trækfugle, der kolliderer med elledninger, som løber på tværs af fuglenes trækruter. Og det er at grave ledningerne ned på de strækninger, hvor man af erfaring ved, at der flyver mange fugle, siger biolog Knud Flensted.

- Tidligere havde Energinet.dk planer om, at grave alle 132/150-kV-ledninger ned inden 2030. Den plan er desværre skrottet, ser det ud til. Nu må vi se, om vi kan finde en konstruktiv løsning på den lokale problematik mellem Næstved og Dybsø Fjord, siger Knud Flensted.

Biologen påpeger, at der hvert år skønsmæssigt dræbes cirka 5.000 knopsvaner i Danmark, fordi de flyver ind i luftledninger.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog
Tlf. 21 24 22 75

Henrik Dahl, DOF Storstrøm.
Tlf. 20 41 61 30


SE VIDEO
Danmarks nationalfugl flyver i døden mod el-ledninger