Hold øje med syge og døde fugle

onsdag 31. august 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Nu anmodes alle, der færdes i naturen, om at indberette det, hvis de ser unormalt mange døde og syge fugle. Det kan nemlig være tegn på fugleinfluenza i Danmark.
Tine Stampe
De seneste ugers udbrud af fugleinfluenza i Rusland og Kasakhstan har øget frygten for, at trækfugle kan bringe sygdommen til Europa. Dette har fået Fødevarestyrelsen til at bede jægerne, ornitologerne og andre, som færdes i den danske natur, om at kontakte myndighederne, hvis de ser unormalt mange døde og syge fugle i vådområder, ved vandhuller og vandløb.

I Rusland og Kasakhstan, hvor udbrud indtil nu har været konstateret, har sygdommens fremmarch kunnet følges blandt vilde fugle i områderne. Det forventer Fødevarestyrelsen også vil kunne ske andre steder, hvor sygdommen vinder frem.

Hvis der konstateres unormalt mange døde eller syge fugle ved vådområder, vandhuller og vandløb, skal den lokale Fødevareregion kontaktes for at få lavet undersøgelser for fugleinfluenza. Det drejer sig således om ænder, gæs, vadefugle, måger eller f.eks. svaner, der ofte opholder sig ved vandområder.

Finderne anmodes samtidig om at indberette fundene til DOF, som også følger udviklingen nøje.

Døde fugle kan også indsendes af private som led i den almindelige overvågning af sundhedstilstanden hos vildt. Forsendelsen skal aftales med dyrlæge Anne Sofie Hammer, tlf. 7234 6817, på Danmarks Fødevareforsknings afdeling i Århus. Undersøgelsen er gratis, men indsender skal betale for forsendelsesomkostningerne.

Også raske fugle undersøges
Danmarks Miljøundersøgelser tager prøver fra svømmeænder, som kommer trækkende til Danmark i de kommende måneder. Fra lignende undersøgelser i 2003 og 2004 véd vi, at såkaldt lav-patogen (ikke sygdomsfremkaldende) fugleinfluenza virus er udbredt blandt de svømmeænder, der kommer til Danmark om efteråret.

Hidtil har den form for fugleinfluenza ikke givet anledning til dødsfald blandt de vilde fugle. Lav-patogen fugleinfluenza virus fra vilde fugle kan være en risiko for fjerkræhold, da nogle typer af dette virus kan ændre sig og udløse sygdom især hvis høns eller kalkuner bliver smittet.

Danmarks Fødevareforskning har mere information om fugleinfluenza på deres hjemmeside www.dfvf.dk . Anne Sofie Hammer kan kontaktes på tlf. 7234 6817, Hangøvej 2, 8200 Århus N.

DOF kan kontaktes på tlf. 3331 4404.

Fødevarestyrelsen har mere information om fugleinfluenza på hjemmesiden www.fvst.dk. Her findes telefonnumre på Fødevareregionerne:

Fødevareregion Nordjylland: 9878 1000
Fødevareregion Viborg: 8728 1400
Fødevareregion Herning: 9929 1800
Fødevareregion Århus: 8743 7322
Fødevareregion Vejle: 7943 2200
Fødevareregion Esbjerg: 7916 1200
Fødevareregion Sønderjylland: 7353 1600
Fødevareregion Fyn 6661 2800
Fødevareregion Ringsted: 5768 2000
Fødevareregion Kbh. og Nordøstsj.: 4452 3000