Fugleinfluenza truer

torsdag 4. august 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening ønsker stop for fugleudsætninger og handel med vilde fugle
Knud Flensted
Den frygtede fugleinfluenza H5N1 er nu konstateret spredt til Sibirien i Rusland. Hermed øges desværre risikoen for at sygdommen spredes yderligere med fugle til blandt andre følgende regioner: Det Kaspiske Hav, Sortehavet og Europa. Adskillige fuglearter trækker mellem disse områder, og de vilde fugle kan sprede smitten fra fx andefarme og lignende i disse lande. Spredes sygdommen til danske andefugle, er der stor risiko for at smitten kan spredes hurtigt via de mere end 500.000 opdrættede gråænder, der om sommeren udsættes af jægere rundt omkring i landet med henblik på efterfølgende jagt.

DOF ønsker totalt stop for opdræt og udsætning af ænder, dels på grund af risikoen for smittespredning, dels fordi udsætning af ænder medfører en stor miljøbelastning af de søer og vådområder hvor denne aktivitet finder sted. Også udsætning af fasaner og agerhøns kan udgøre en risiko og ønskes afviklet.

Spredning af fuglesygdomme sker også i forbindelse med handel og transport af vilde fugle, når disse sælges til burfuglehold. EU har derfor forbudt import af fugle fra udvalgte asiatiske lande, men DOF ønsker yderligere begrænsninger af fuglehandel og transport af fugle. Asiatiske fuglearter forhandles i dag via en række lande der ikke er omfattet af EU’s transportbegrænsninger. DOF ønsker helt stop for handel med vilde fugle.

For at undgå fuglebårne sygdomme er det vigtigt at være ekstra påpasselig med hygiejne ved håndtering af levende og døde fugle.

Ornitologer og andre der gør påfaldende fund af døde eller syge fugle, bør sørge for at disse indsendes til obduktion hos Danmarks Fødevareforskning, Hangøvej 2, 8200 Århus N, telefon 72346000, www.dfvf.dk

Yderligere oplysninger:
Knud Flensted, biolog i DOF, telefon 21 24 22 75