Jægere sigtet for ulovlig regulering af gæs på Mandø

mandag 23. maj 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Reguleringen af bramgæs er løbet løbsk på vadehavsøen i foråret 2016. Nu er der rejst tre sigtelser mod jægere for at have overtrådt jagt- og vildtforvaltningsloven, mens de skød gæs på Mandø.
Jan Skriver
Jægere lagde lokkefugle ud i skikkelse af skudte bramgæs for at komme på skudhold af endnu flere gæs. Og der blev skudt et større antal bramgæs, end der var givet tilladelse til.

Sådan lyder et par af hovedpunkterne i tre sigtelser, der er rejst mod jægere, som i foråret 2016 har reguleret bramgæs på Mandø.

- Vi har dokumentation for brud på jagtlovgivningen i tre tilfælde, og materialet er nu givet videre til Syd- og Sønderjylland Politi, der tager sig af det videre forløb, siger Bent Rasmussen, der er skovrider i Naturstyrelsen Vadehavet, som Mandø er en del af.

- I løbet af april fik vi flere meldinger fra besøgende på Mandø, der fortalte, at det ikke så rigtigt ud med reguleringen. Den havde taget et urimeligt omfang, forlød det. Derfor indkaldte vi i begyndelsen af maj til et møde på øen med de lodsejere, der havde fået tilladelse til at regulere bramgæs. Og vi inviterede politiet med. På mødet ridsede vi betingelserne for reguleringen op, og vi viste fotodokumentation for tre tilfælde af lovovertrædelser. Derefter overgav vi materialet til politiet, siger Bent Rasmussen.

LÆS OGSÅ: Gåse-massakre i Vadehavet, Danmarks vigtigste fugleområde

Jægere er gået over stregen
Skovrideren påpeger, at lodsejere med tilladelse til at regulere fredede bramgæs gerne må lægge reguleringen i hænderne på andre jægere.

- Det er ikke usædvanligt, at landmænd med dispensation til at skyde bramgæs, der gør skade på markerne, engagerer jægere til at foretage det fornødne. Men i år har udvidelsen af reguleringen på øen tilsyneladende lokket jægere til, som er gået langt over stregen, siger Bent Rasmussen.

Skovrideren påpeger, at Naturstyrelsen Vadehavet frem til 2014 førte en meget restriktiv politik med hensyn til at give tilladelser til at regulere bramgæs. Der blev som hovedregel ikke givet tilladelse i Natura 2000-områder.

Den praksis ændrede sig i 2015, da antallet af bramgæs var så massivt på Mandø, at Naturstyrelsen vurderede, at der var en vis risiko for, at øens ynglende vadefugle ligefrem ville tage skade på grund af gåseflokkenes tilstedeværelse. Det førte sidste forår til en beskeden regulering af bramgæssene.

Da miljøministeren i slutningen af 2015 skruede op for reguleringshåndtaget, banede det vejen for øget regulering af gæssene på Mandø.

LÆS OGSÅ: Gåse-massakre i Vadehavet, Danmarks vigtigste fugleområde

LÆS OGSÅ: Baggrund: Bramgåsens himmelflugt giver konflikter

FAKTA: Reguleringstilladelser på Mandø:
• Naturstyrelsen Vadehavet har i 2016 givet følgende tilladelser til at regulere bramgæs på Mandø:
• Januar-februar 2016: i alt 10 tilladelser.
• 4 af tilladelserne giver lov til at nedlægge 200 bramgæs pr. ejendom. Højst 10 fugle må skydes pr. dag pr. ejendom.
• 6 af tilladelserne giver lov til at nedlægge 30 bramgæs pr. ejendom. Højst 2 fugle pr. dag pr. ejendom.
• Marts-maj 2016: Her er der givet 16 tilladelser til at regulere bramgæs pr. ejendom med et maksimum på 2 skudte gæs pr. dag pr. ejendom.

Yderligere oplysninger:
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00