Ravnen er den store vinder blandt Danmarks ynglefugle

tirsdag 26. april 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ravnen er den fugleart, som er gået mest frem som ynglefugl i Danmark de sidste 40 år. I dag er der omkring 15 gange så mange ravne herhjemme som for fire årtier siden. Det viser data indsamlet gennem 40 år i DOF's punkttællingsprogram. 
Pressemeddelelse om Fugle & Natur
Odins kloge budbringere Hugin og Munin fra den nordiske mytologi har nydt godt af nutidens naturbeskyttelse og topper listen over vinderne blandt danske ynglefugle.

Det fremgår af Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger, der siden 1976 har fungeret som fingeren på pulsen af de danske fuglebestande, og dermed kan fejre 40 års jubilæum i år.

- Ravnens markante fremgang skyldes, at den voldsomme forfølgelse af arten ophørte omkring 1970. Blandt andet blev det med jagtloven fra 1967 forbudt at udlægge giftæg med fosfor-mos, fortæller biolog i Dansk Ornitologisk Forening. Thomas Vikstrøm, som leder punkttællingsprogrammet.

De næste arter på vinderlisten over danske ynglefugle i størst fremgang er skarv, sildemåge, stillits og grågæs.

Omvendt er gul vipstjert den danske ynglefugl, som er gået mest tilbage de sidste 40 år. De følgende arter på listen over de største tabere er stor præstekrave, digesvale, duehøg og bynkefugl.

- Siden gul vipstjert kom med i punkttællingerne, har den overordnet været i tilbagegang, og selvom den de sidste par år har ligget på et stabilt niveau, er bestanden nu kun en fjerdedel af, hvad den var for 20-30 år siden. Tilbagegangen for både gul vipstjert og bynkefugl skyldes formentlig især opdyrkning, dræning og tilgroning af enge, men for begge arters og digesvalens vedkommende tillige ukendte forhold i vinterkvarteret i tropisk Afrika, siger Thomas Vikstrøm.

SE VIDEO: Ravn kalder i den stille skov


Kontakt:
Thomas Vikstrøm 29700224