Endnu en død kongeørn: Kamp om tronen i Store Vildmose

fredag 8. april 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Der er rift om jagtmarkerne og territorierne hos Danmarks få kongeørne. Torsdag blev en stor hun-kongeørn dræbt af to artsfæller, der har etableret sig som par for at yngle i Store Vildmose i Vendsyssel
Jan Skriver
Kampen om Vendsyssel er i gang hos de ynglende danske kongeørne, der alle holder til i Nordjylland. Torsdag eftermiddag blev det konstateret, at en indtrængende hun-kongeørn er blevet dræbt af to artsfæller, der i løbet af det seneste års tid har etableret sig i Store Vildmose i hjertet af Vendsyssel.

- Naturen er grum og uden nåde. En fire år gammel hunørn har forsøgt at overtage tronen i Store Vildmose, men det er mislykkedes med fatale konsekvenser til følge. Hun er ganske enkelt blevet dræbt med en klo gennem kraniet og flere læsioner på vinger og krop. Måske har både hannen og hunnen i det kommende ynglepar deltaget i kampen for at smide den indtrængende hun ud af ”deres” Vildmose, siger ringmærkeren og ørneeksperten Jan Tøttrup Nielsen.

Frygter at ørneparret er såret

Han kender alderen og forhistorien på den dræbte hunørn, for han har selv ringmærket den på vegne af Ringmærkningscentralen, Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
Det skete i slutningen af maj 2012 ved kongeørnenes rede i Hals Nørreskov i Sydøstvendsyssel. Den unge ørn fik da sat en metalring med koden ”E08” på sit ene ben.

- Yngleparret, der i denne uge blev udfordret af ”E08”, holder efter alt at dømme stand. De to ørne er set kredse over deres territorium, efter at de har dræbt udfordreren. Man kan dog frygte, at en eller måske begge ørne har fået skader under den voldsomme kamp. Kun tiden kan vise, om de får held til at yngle i år. Ørnene i parret, der har bygget en rede i Store Vildmose, er begge blot tre år gamle. Det kan vi se på deres fjerdragter. Så de er meget unge i forhold til at få ynglesucces. Men det skal nok komme, hvis de klarer sig efter kampens strabadser, siger Jan Tøttrup Nielsen.

Folkelig opbakning til ørne

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) fik torsdag over middag henvendelse om den døde ørn fra en lokal jæger, Karsten Lynnerup Andersen, der så den store fugl ligge ude på en af græsengene i Store Vildmose. Fra vejen så han to store rovfugle (formentlig kongeørnene, red.) på skift plukke i den dræbte udfordrer, så fjerene fløj for vinden. Også via ”Ørnereservatet” ved Tversted fik DOF en melding om, at der vist lå en død ørn i Store Vildmose.

- I DOF glæder vi os over, at der er en meget stor folkelig opbakning til at passe godt på vores sjældne kongeørne, men vi kan ikke gøre noget ved ørnenes egne spilleregler i naturen, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- I første omgang frygtede vi naturligvis, hvad der kunne være dødsårsagen, og DOF sendte efter aftale med Nordjyllands Politi og Naturstyrelsen lokale ornitologer ud for at dokumentere og indsamle den døde ørn. Herved kunne den rette sammenhæng konstateres med stor sikkerhed. For alle tilfældes skyld bliver ørnen nu røntgenfotograferet og sendt til obduktion hos DTU/Veterinærinstituttet. Resterne af kongeørnen vil ende sine dage i de videnskabelige samlinger på Statens Naturhistoriske Museum, siger Knud Flensted.

Midt i ærgrelsen over, at en ynglemoden kongeørn er gået tabt, glæder han sig over, at der tilsyneladende ikke er foregået noget ulovligt i stil med episoden fra marts, hvor en skuddræbt kongeørn med mindst 20 hagl i kroppen blev fundet ved Limfjorden.

Åbenhed om ørnereden

Naturstyrelsen Vendsyssel er så at sige vært for det nyetablerede par kongeørne i Store Vildmose. Staten ejer 870 hektar af mosen, og det er på de knap 500 hektar af Ørnefennerne, at ørneparret har deres foretrukne jagtmark.

Kongeørnene kan ses, når man befinder sig på den grusvej, der i den ene ende hedder Taffelgårdsvej. I den anden ende kaldes den Ørnefennevej på skiltet.

- Vi har valgt at være helt åbne om de ynglende ørne, for vi tror på, at publikum vil opføre sig anstændigt og blive på vejen, så ørnene har ro til deres familieliv. Fra vejen er der ingen problemer med at opleve kongeørnene, som ofte troner fra toppen af høje nåletræer eller kredser over græsarealerne. De store rovfugle har vænnet sig til, at der er trafik på grusvejen. Bare man ikke går ud over græsfennerne, lader de sig ikke forstyrre, siger Jesper Blom-Hansen, der er skovrider i Naturstyrelsen Vendsyssel.

Han kalder kongeørnenes territorium for optimalt set fra en publikumsvenlig synsvinkel, for i håndkikkert kan man sagtens opleve ørnene fra grusvejen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 21 24 22 75.

Jan Tøttrup Nielsen,
Tlf. 60 92 45 38.