Så er der gæslinger i gåsegang

torsdag 9. april 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Mens mange arktiske gæs på vinterophold i Danmark i disse uger forbereder sig på trækket mod en ny ynglesæson i nord, har de indfødte danske grågæs allerede godt gang i deres familieliv. De første kuld er klækket, og de næste dage vil det vrimle med gæslinger på gåselokaliteter over det ganske land.
Jan Skriver
Gulgrønne gæslinger i gåsegang viser sig i disse dage på mange af Danmarks ynglepladser for grågæs.

3. april blev årets første danske grågæslinger set af ornitologen Hanne Kapala i Utterslev Mose ved København.

Og 6. april blev et kuld nyklækkede gæslinger i Gl. Havdrup Mose nær Roskilde Lufthavn rapporteret til DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database med dagsaktuelle observationer af fugle fra hele landet.

8. april blev der set gæslinger ved Præstesø vest for Furesø, og samme dato bød Lille Vildmose i Østhimmerland på nyklækkede gæs, mens Vejlerne i Nordvestjylland præsenterede sine første gæslinger årgang 2015 den 9. april.

De næste dage vil der være lagt op til grågæslinger på en lang række af grågåsens ynglelokaliteter primært i den østlige og sydlige del af landet.

Mange års forskning i grågæs i blandt andet Utterslev Mose har vist, at grågåsen i reglen først parrer sig, når der er åbent vand på ynglestederne.

Rugetiden er cirka 28 dage for en grågås, og efter milde vintre som den forgangne er det i reglen i første halvdel af april, at de tidligste gæslinger viser sig.

Efter meget hårde og lange vintre skal man et stykke ind i maj for at opleve årets første gåsekuld på græs.

De gulgrønne gæslinger viser sig ofte på åbne arealer for at græsse med deres forældre. De vegetariske fugle går efter de proteinrige skud af græsser og vandplanter.

Mange ornitologer følger de tillidsfulde grågæs i Utterslev Mose. Her er gæslingerne anno 2015 formentlig de tidligste, der er konstateret på denne ynglelokalitet, mens mosens seneste kuld først dukkede frem på græsset 12. maj 1996 efter en hård vinter med isdække på søerne et stykke ind i april.

Også i reservatet Vejlerne i Nordvestjylland er bestanden af grågæs fulgt i årtier. Gæssene blev fulgt særligt nøje i den godt 25 år lange periode fra 1978, da området husede en statslig Feltstation. I Vejlerne ligger observationerne af forårets første gæslinger inden for et tidsinterval på mere end tre uger i april.

De tidligste grågæslinger i Vejlerne er fra 4. april 1990 og 2000, oplyser biolog Poul Hald-Mortensen. Det var efter grønne og meget milde vintre.

Det seneste med grågæslinger i Vejlerne, der huser Danmarks største ynglebestand på mere end 1.400 par, er 27. april. Det var i foråret 2010 efter den lange hårde vinter 2009/2010.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00