Ulovlig fangst af danske fugle til et liv i bur

onsdag 8. oktober 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I Fredericia er der konstateret tegn på en systematisk fangst af stillitser, der risikerer at ende som sangfugle i trange bure. Brandulovligt, påpeger DOF, som kender til flere tilfælde af ulovlige fangster af vilde småfugle.
Jan Skriver
Fuglefængere på ulovlig fangst ved hjælp af levende lokkefugle, afspilning af fuglesang og fintmaskede net var få minutter fra at blive snuppet på fersk gerning, da de fangede finkefugle på et kommunalt engareal ved Ullerup Bæk og Fredericia Golf Club.

Men inden politiet nåede frem, var nettene fjernet, og fangsten af stillitser og sandsynligvis også andre småfugle var væk sammen med gerningsmændene.

Det fortæller Lars Kristensen, der er greenkeeper hos Fredericia Golf Club, som støder op til det område i den nordvestlige udkant af byen, hvor den ulovlige fangst af sangfugle fandt sted.

- Jeg så i første omgang flere personer gemme sig i høje siv i engområdet, da jeg nærmede mig. Det virkede mistænkeligt, så jeg blev nysgerrig. Da jeg senere tjekkede terrænet, fandt jeg ud af, at en del af vegetationen var ryddet med le for at give plads til fangstnet. Flere stillitser sad i små bure, og en håndfuld fugle var hængt op i benene på pinde for at fungere som lokkefugle. Det var rent ud sagt dyrplageri. En af stillitserne var død, fortæller Lars Kristensen.

Mens greenkeeperen kunne konstatere, at der blev afspillet høje fuglelyde for at lokke fangst i netmaskerne, ankom en mand, der sagde, at han ringmærkede fugle for Vejle Kommune.

- Han var udlænding og snakkede gebrokkent dansk. Hele sceneriet virkede så forkert og skummelt, at jeg bad ham om at vise mig sin kommunale legitimation, men det nægtede han. Så ringede jeg til politiet. Desværre nåede manden at pille nettene ned og fjerne alt bevismateriale i løbet af den tid, der gik fra min anmeldelse til politiet ankom, siger Lars Kristensen.

Nordens kanariefugl i høj kurs
Tilsyneladende har det kommunale område ved Ullerup Bæk og Fredericia Golfklub flere gange været hjemsted for illegale fuglefangster.

Kommunens åmænd, der vedligeholder vandløb, har tidligere observeret mistænkelige personer og fundet net til fangst af småfugle i området, oplyser miljømedarbejder Jørgen Nielsen fra Natur og Miljø i Fredericia Kommune.

DOF: Flere tilfælde af ulovlig fuglefangst
I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kender man til flere tilfælde af ulovlige fangster af småfugle til et liv i bur.

- Vi har kendskab til fænomenet fra et par hændelser på Amager de senere år. Desværre er det ikke lykkedes at pågribe de illegale fuglefængere. Det er vores erfaring, at det primært er stillitser, grønirisker og dompapper, der er i høj kurs blandt fuglefængere som Nordens kulørte svar på kanariefuglen. Men det er brandulovligt at fange vilde fugle i EU til burhold. Når vi oplever problematikken, må vi sige, at der er tale om et stort tilbageskridt til tidligere tider og en tankegang, hvor man ikke tog hensyn til vilde fugle og natur, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Han opfordrer folk, som får mistanke om ulovlig fuglefangst, til at give DOF et praj.

OK til burfugle klækket i fangenskab

I Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF), der blandt sine 45 foreninger tæller mange medlemmer, som er burfugle-entusiaster, tager man kraftig afstand fra fangst af vilde fugle fra den danske natur.

- Det er en kendsgerning, at der sydpå i Europa er en tradition for at have en stillits til at sidde i et lille bur og synge, ofte ude på terrassen. Det kender mange danske turister sikkert fra rejser i Middelhavslandene. I Danmark er det ikke så almindeligt at have stillisen som burfugl, men der er en lille skare, som har den. Og det er helt legalt, bare alle formalia omkring registrering af køb og salg er i orden, siger Jens Christensen, der er formand for LDF.

Alle, der holder en art som stillitsen i bur, skal kunne dokumentere, at den er kommet til verden i fangenskab, og ikke er fanget som en vild fugl i det fri.

Burfugle som stillitser skal være fastringede, som det hedder. Det betyder, at de skal have sat en ring på det ene ben, når de bare er 6-7 dage gamle. Så kan burfugleholdere altid bevise, at deres fugle stammer fra et lovligt opdræt.

I Den Blå Avis (DBA) kan man finde annoncer, hvor stillitsen sælges for 800 kroner pr. stk. Et par koster 1.200 kroner.

Yderligere oplysninger

Knud Flensted, biolog
tlf. 33 28 38 33 – 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
tlf. 33 28 38 00

FAKTA om fangst af vilde fugle

• Ifølge Jagt- og Vildtforvaltningsloven er det forbudt at fange vilde danske fugle til burhold.
• I Sydeuropa, for eksempel i Spanien, er stillitsen en meget populær burfugl.
• Formentlig er stillitsen den af Europas småfuglearter, der oftest har været holdt i bur gennem tiderne.

FAKTA om stillits
• I Danmark er bestanden af stillitser vokset siden slutningen af 1980’erne.
• Flere vejkanter, byggepladser, råstofgrave, brakjorder især med tidsler samt et mildere vinterklima er formentlig blandt årsagerne til den voksende bestand af stillitser i Danmark.
• Stillitsen lever af frø fra plantearter, der hører til i kategorien af ukrudt.
• Særligt tidselfrø er foretrukne fødeemner for stillitsen.
• Efterår og vinter flakker flokke af stillitser omkring i det åbne landskab over det meste af Danmark.