Indsamling af mågeæg gav bøde på 3.000 kroner

mandag 2. juni 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Selv om det har været forbudt i mere end 20 år at samle mågeæg i den danske natur, hænger traditionen fortsat ved på visse egne i Danmark. På Mandø i Vadehavet blev en gruppe på fire grebet på æggerov i en mågekoloni. Det blev nogle dyre æg.
Jan Skriver
Det kom til at koste en mand og kvinde hver 1.000 kroner pr. æg at forbryde sig mod Jagt- og Vildtforvaltningsloven, der forbyder al indsamling af æg fra vilde fugle.

Overfor Syd- og Sønderjyllands Politi erkendte de to voksne i en gruppe på fire, at de havde samlet mågeæg på det sydøstlige forland af vadehavsøen Mandø, der er en del af Natur- og Vildtreservat Vadehavet.

Men æggesamlerne havde kun taget tre mågeæg, hed det sig, da de ved højlys dag blev fotograferet i færd med at samle æg.

- Vi hører hvert år om ulovlig indsamling af mågeæg, selv om disciplinen har været forbudt siden 1994, men heldigvis er det ikke så stort et problem som tidligere. I gamle dage var det en årlig tradition om foråret at samle mågeæg til brug i husholdningen, men tiden er i dag en anden, og mange kolonirugende kystfugle har brug for al den beskyttelse, de kan få, siger Jens Hjerrild Hansen, der er skovfoged i Naturstyrelsen Vadehavet.

Han anmeldte episoden med den illegale indsamling af æg på Mandø til politiet efter at være blevet orienteret om episoden af ornitologen Lars Maltha Rasmussen, der var vidne til, at en mand og en kvinde sammen med to drenge samlede æg i mågekolonien. Han gjorde straks ægsamlerne opmærksom på, at de var på forbuden grund.

Ornitologen, der i årtier er kommet regelmæssigt på Mandø, og som er en kender af fuglelivet i Vadehavet, mener, at ægindsamling kan være en medvirkende årsag til flere mågearters meget ringe ynglesucces i området.

- Det er meget få måger, der kan ses fodre unger på Mandø, og en stor del af disse opgiver helt deres ynglesæson på øen. Efter min vurdering er det fortsat nu om dage indsamling af æg, der er hovedårsagen til mågernes manglende ynglesucces på Mandø, siger Lars Maltha Rasmussen.

Yderligere oplysninger

Knud Flensted, biolog
tlf. 33 28 38 33 – 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
tlf. 33 28 38 00