1000 frivillige kortlægger Danmarks fugle

fredag 28. februar 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmarks største undersøgelse af fugle i Danmark fløjtes i gang 1. marts. DOF's projekt, ATLAS III, tæller antallet af fugle og registrerer, hvor fuglene yngler og lever. 1000 frivillige leverer de vigtige data.
Uffe Rasmussen
Hvor i Danmark går gråspurven mest tilbage? Hvor stor er stærens tilbagegang? Hvordan påvirker miljø- og klimaændringer Danmarks fugle? Hvilke arter går frem?

DOF's projekt, ATLAS III, giver ny viden om Danmarks fugle. Danmarks største projekt til at kortlægge landets fugle går i gang 1. marts.

Op mod 1000 frivillige tæller fugle fra Skagen til Gedser, fra Esbjerg til Christians Ø, på landet, i byen og i villahaver, sommer og vinter de næste fire år.

- ATLAS III-projektet er vigtigt, fordi det giver os værdifuld og opdateret viden om, hvordan det går med fuglene i Danmark. Den viden skal vi bruge til at passe på vores fugle og den natur, de er helt afhængige af, for at vi kan have så mange fugle og så mange arter som muligt i Danmark, siger formand for DOF, Egon Østergaard, der også selv skal ud at tælle fugle.

Se DOF's formand fortælle kort om ATLAS III

HER FINDER DU ATLAS III

Ny viden om Danmarks fugle
Det omfangsrige projekt er Danmarks eneste, der systematisk tæller og registrerer antal og udbredelsen af ynglefugle i hele landet.

- Atlas III vil give ny viden om udbredelse og antal for alle Danmarks ynglefugle. Det vil gøre det muligt at sammenligne med resultaterne fra de to tidligere ATLAS-undersøgelser i 1970’erne og 1990’erne. Vi kan for eksempel få viden om, hvad miljø- og klimaændringerne betyder for fuglene, siger Egon Østergaard.

Guldæg af viden kan blive til naturbeskyttelse
Antallet af fuglearter i Danmark er dalet gennem de sidste 20 år, viste en analyse fra DOF i december. Det er især som følge af menneskeligt pres på naturen i form af dræning, tilgroning og intensiv landbrugsdrift. Tabet af artsrigdommen i den danske natur bekymrer DOF.

- Den nye viden samlet under Atlas III bliver et guldæg for natur- og fugleelskere. Men vi forventer også, at politikere og forskere bruger vores data til at beskytte Danmarks fugleliv. Formentlig vil de danske politikere benytte Atlas III som status for de danske fugle i forbindelse med målet om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020, siger Egon Østergaard.

1000 frivillige fugletællere afgørende
Han er meget taknemmelig for, at så mange frivillige deltager i projektet.

- ATLAS III er helt afhængig af, at de mange frivillige ildsjæle i hele landet vil lægge tid, viden og entusiasme i projektet. Det er dem, der indsamler den viden, som bliver til det guldæg af viden, vi skal bruge til at arbejde for at beskytte Danmarks fugle så godt som muligt, siger Egon Østergaard.

Kontakt
Egon Østergaard, formand for DOF, 31 16 20 30

Irina Levinsky, projektleder for ATLAS III
Direkte 3328 3803
Mobil: 3035 6609
Mail: irina.levinsky@dof.dk

Fakta: Sådan gør DOF
De kan flyve rundt, som det passer dem, de skønne fugle. Derfor lyder det som en umulig opgave at finde ud af, hvor Danmarks fugle yngler, hvor mange individer, der er i Danmark, og hvilke arter, der går tilbage eller frem. Men det er en opgave DOF kaster sig ud i med stor begejstring fra 1. marts 2014-2017.

• DOF har opdelt Danmark i 2246 kvadrater af hver 5 gange 5 kilometer. Over 1.000 frivillige ornitologer fra hele Danmark vil deltage i feltundersøgelserne landet over i løbet af de fire år, projektet varer. Allerede nu er flere end 700 ornitologer og andre fugleinteresserede tilmeldt som frivillige.

• De frivillige registrerer de fugle, de ser og hører, og deres adfærd. Derefter taster de data ind via tablet, smartphone eller pc i databasen. Den ny teknologi er et kvantespring i forhold til de to andre ATLAS-projekter, som blev udført i 1970’erne og 1990’erne. Alle danskere kan følge med i indtastningerne fra dag 1 via www.dofbasen.dk/atlas

Fakta: ATLAS III har fokus på 3 områder:
• hvilke arter yngler hvor i landet
• at estimere tætheder og bestandsstørrelser for de mest almindelige fuglearter
• tælle bestanden for 18 udvalgte arter, der yngler fåtalligt i Danmark

Viden fra Atlas III vil indgå direkte i det fælleseuropæiske fugleatlas, EBBA 2, der gennemføres i årene 2013-17.

DOF’s tredje fugleatlas er ligesom det forrige finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.

Find mere viden om ATLAS III på www.dof.dk/atlas

Følg med i indtastningerne under hele projektet på www.dofbasen.dk/atlas