Fiskeørne på Sjælland har to unger i reden

tirsdag 10. juli 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Trods regn og rusk og enkelte menneskelige forstyrrelser omkring ørnehjemmet i Gribskov har et par fiskeørne nu to store unger i reden.
Jan Skriver

Fiskeørnenes rede i toppen af en udgået rødgran midt i Vandmosen synes umiddelbart yderst sårbar overfor vejr og vind, men ørnereden har holdt stand trods det danske sommervejr med rusk og regn, der kommer og går.

I disse dage er to unge fiskeørne ved at være en måned gamle, og om få uger vil de prøve, om deres vinger kan bære.
- Ungerne klækkede omkring 14. juni og cirka tre uger gamle begyndte de at stikke deres hoveder op over redekanten, så vi kunne se dem i vores teleskoper på afstand, siger ornitologen Luise Stender, der er redekoordinator og en af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) caretakere i Gribskov, som stort set dagligt holder et vågent øje med fiskeørnene.
- Vi har flere gange været meget nervøse for fiskeørnene med alle de varsler om skybrud, der har været de senere uger, for reden ligger helt åbent og må være i risikozonen for lynnedslag. Men heldigvis har Gribskov været skånet for de voldsomste af uvejrene. I øjeblikket tyder alt på, at to unger vil kunne flyve fra reden i løbet af sommeren, siger Luise Stender.

Ikke kun vejr og vind har givet caretakerne i Gribskov nervøse dage, også menneskelige forstyrrelser har bidraget til at true ørnenes ynglesucces.
- Vi har fra begyndelsen gjort en dyd ud af at være åbne omkring fiskeørneparret. I DOF har vi i et samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland og skovfoged Ole Andersen foranstaltet en afspærring af de skovveje, der leder ind til fiskeørnenes privatsfære, mens vi har informeret om, hvor man kan se ørnene uden at forstyrre de sky og sårbare rovfugle. Men det har ikke været nok. I fem tilfælde har vi registreret forstyrrelser, hvor fotografer og fuglefolk er gået forbi afspærringerne for at komme tættere på ørnenes rede. I mindst et af tilfældene blev ørnene skræmt væk fra reden med dengang meget små unger, der uden forældrenes beskyttelse var lette ofre for nabolagets ravne og duehøge, fortæller Luise Stender.
- Heldigvis er alt gået godt på trods af de uheldige episoder, der alligevel har fået os til at tænke på, om vi i fremtiden vil være ligeså åbne omkring sjældne ynglefugle i skoven, som vi har været om fiskeørnene, siger Luise Stender.
Der er rig lejlighed til at se fiskeørnene på afstand og med godt overblik fra Bøgeø i Gribsø Bakker nordvest for Vandmosen, hvor redetræet står meget synligt i terrænet. Man står oven i købet så højt, at man fra bakkerne er i niveau med reden.

Fiskeørnene i Gribskov fisker ofte i Solbjerg Engsø og Strødam Engsø, hvor sidst på eftermiddagen erfaringsmæssigt er det bedste tidspunkt, hvis man vil opleve de store rovfugle.
Efter fisketogterne går turen så tilbage til redeområdet, hvor den anden fugl har ruget og senere passet på ungerne.

Den danske bestand af fiskeørne tæller i disse år tre par. Jylland huser to par fiskeørne.
Siden 1970’erne, da fiskeørnen så småt begyndte at genindvandre som ynglefugl i den danske natur efter at have været fordrevet siden begyndelsen af 1900-tallet, har arten ynglet uregelmæssigt.
Men indenfor det seneste årti ser fiskeørnen ud til at være ved at få fodfæste. Først på 1-2 lokaliteter i Jylland og nu måske også på Sjælland.

Dansk Ornitologisk Forening har som et led i ”Projekt Fiskeørn” sat en halv snes kunstige redeplatforme op ved egnede søer i Jylland og på Sjælland. Fiskeørnene i Vandmosen har dog selv bygget deres rede op fra bunden, og de byggede på den hele sidste sommer.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Luise Stender, medlem af DOF’s caretakergruppe i Gribskov,
tlf. 20 28 72 73.