Fiskeørnen yngler på Sjælland

onsdag 2. maj 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Vandmosen i Gribskov er hjemsted for et par fiskeørne, der giver løfter om unger i juni. Ørnene har bygget til reden og parret sig den seneste uge. Redestedet bliver beskyttet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Nordsjælland og Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Der er dog rige muligheder for at opleve fiskeørnenes privatliv på tilbørlig afstand
Jan Skriver
Der er udsigt til indfødte sjællandske fiskeørne i år, for et ørnepar i Gribskov har etableret sig i en rede i toppen af en udgået rødgran midt i Vandmosen.
- I øjeblikket er der fryd og gammen i reden og i dens nabolag, og ørnene har parret sig mange gange den seneste uge, siger ornitologen Luise Stender, der er en af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) caretakere i Gribskov.
Hun opdagede fiskeørnenes rede 2. juni 2011, men fuglene kom for sent i gang med deres redebygning, så de kunne ikke nå at yngle. Ørnene var dog meget stedfaste, og de byggede på reden hele sommeren sidste år, så den kunne være klar til næste sæson. Nu er fiskeørnene så vendt tilbage, og de i år mere rutinerede fugle er i fuld gang med familieforøgelsen.
- Om alt går vel, vil hunnen begynde at ruge en af de nærmeste dage, og så skulle vi have ørneunger i reden i begyndelsen af juni, siger Luise Stender, der følger fiskeørnenes færden i redeområdet så ofte, det er muligt.

I et samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland og skovfoged Ole Andersen har DOF foranstaltet en afspærring af de skovveje, der leder ind i fiskeørnenes privatsfære. Og i DOF er der stor glæde over den hurtige indsats fra Naturstyrelsen Nordsjælland. For ørnene er sky og sårbare i deres yngletid, og de tåler ikke gentagne forstyrrelser tæt på deres rede.

Der er dog rig lejlighed til at se fiskeørnene på afstand og med godt overblik fra Bøgeø på Gribsø Bakker nordvest for Vandmosen, hvor redetræet står meget synligt i terrænet.
- Ørnene har deres rede i toppen af en udgået rødgran, som vi har været noget nervøse for under vintersæsonens storme. Men træet holdt, og nu ser det hele fornuftigt ud set fra fiskeørnenes synsvinkel. Grågæs har dog i det tidlige forår været meget interesserede i at flytte ind i fiskeørnenes rede, men de droppede heldigvis deres planer og overlod stedet til de rette logerende, siger Luise Stender.

Fiskeørnene i Gribskov fisker hver dag i Solbjerg Engsø og Strødam Engsø, hvor sidst på eftermiddagen erfaringsmæssigt er det bedste tidspunkt, hvis man vil opleve de store rovfugle.
Efter fisketogterne går turen så tilbage til redeområdet.

Den danske bestand af fiskeørne tæller i disse år tre par. Jylland huser to par fiskeørne.
Siden 1970’erne, da fiskeørnen så småt begyndte at genindvandre som ynglefugl i den danske natur efter at have været fordrevet siden begyndelsen af 1900-tallet, har arten ynglet uregelmæssigt.
Men indenfor det seneste årti ser fiskeørnen ud til at være ved at få fodfæste. Først på 1-2 lokaliteter i Jylland og nu måske også på Sjælland.
Dansk Ornitologisk Forening har som et led i ”Projekt Fiskeørn” sat en halv snes kunstige redeplatforme op ved egnede søer i Jylland og på Sjælland.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Luise Stender, medlem af DOF’s caretakergruppe i Gribskov,
tlf. 20 28 72 73.