STOP ødelæggelse af tropisk skov!

WWF T4F WEB BANNER ORANGUTAN 2200x834

Verdens tropiske skove er hjemsted for millioner af planter, dyr og mennesker. De har stor betydning for både det lokale og globale klima og beskytter os mod sygdomme og vira.

Alligevel ryddes de tropiske skove med alarmerende hast for at skabe plads til landbrug, som producerer fødevarer og dyrefoder til de europæiske markeder. Fra 1990 til 2016 er der fældet 1,3 millioner kvadratkilometer skov.

Den europæiske import af blandt andet oksekød, palmeolie og soja bidrager til presset på de tropiske skove!

Alene Danmark importerer hvert år 1,7 millioner tons soja, og en stor del kommer fra netop områder, hvor skovene er blevet ryddet til landbrug. Godt halvdelen af den importerede soja bruges til svinefoder.

STOP for import af produkter til EU, som ødelægger tropisk skov

Vi har ingen EU-lovgivning, som regulerer import af skovødelæggende produkter til Europa. Til gengæld har Europa-Kommissionen igangsat en offentlig høring om afskovning, som kan munde ud i tiltag, der forhindrer den massive fældning af tropisk skov.

Det er vores chance for at lægge pres på EU-kommissionen og kræve import af produkter, som bidrager til afskovning, forbudt ved lov.

TAK FOR STØTTEN.

Kampagnen #Together4Forest er et samarbejde mellem 50 førende europæiske miljøorganisationer.