Blåvandshuk

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
LøRDAG 30. JULI 2016
 KL. 05:00
 Fugletur/Turrapport

Vi står tidligt op for at følge morgenens vadefugletræk, der her ved månedsskiftet er i fuld gang.
Når trækket om formiddagen ebber ud, tager vi en tur rundt ved nettene med ringmærkeren.
Vi slutter med at kigge efter rastende vadefugle på Skallingen og ved Ho Bugt.

Hvis der ikke er noget træk pga. vejret, nøjes vi med ringmærkningen og de rastende vadere.

Tag en klapstol med, da vi sidder i klitterne eller på stranden og venter på fuglene.

TILMELDING 

Søren Peder Nielsen senest 28. juli.TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 05.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket. Bemærk tidspunktet!

 

 

Alternativt: P-pladsen ved Blåvand Fyr kl. 05.45

 GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Turens formål var at kigge på vadefugletrækket ved Blåvand, og da det især finder sted i timerne lige efter solopgang, skulle vi stå meget tidligt op. Det var nok grunden til at kun 7 personer mødte op 5.45 i Blåvand i øsende regnvejr.

Pga. regnen satte vi kursen mod ”Sabinebunkeren”, hvor man kan sidde i læ og observere ud over havet. På vejen derud holdt regnen imidlertid op, så vi kunne slå os ned på stranden på de medbragte klapstole. Nu skulle vi blot sidde og vente på de trækkende vadere. Vi ventede, og vi ventede, men lige meget hjalp det. Vinden var i NV, det absolutte ”dræberhjørne” for Blåvand, og derfor trak fuglene ikke. Vi sad der et par timer og de eneste trækkende vadere var 8 Strandskader i to flokke og 4 Stenvendere i én flok.

Tiden fik vi i stedet til at gå med at kigge på Terner. Der var hele tiden mange Havterner omkring os og også Splitterner og Fjordterner. To Dværgterner blev det også til. Vi kunne også underholde os med nogle rastende Sandløbere, Alm. Ryler og Store Præstekraver. Over havet trak flokke af Sortænder mod Syd. Højdepunktet var en Sule, der på et tidspunkt bevægede sig nordover mod vinden.

Da vi var blevet trætte af at sidde og vente på det udeblevne vadefugletræk, besluttede vi at køre ind i landet for at se, om vi kunne finde nogle rastende vadere. Vi lagde ud på Grønningen, men her var kun en enkelt Hjejle og et par Viber. På Skallingen blev det lidt bedre. Her var nogle få Strandhjejler, Strandskader og Hvidklirer, en Islandsk Ryle og en Storspove. En Tårnfalk sad og slappede af på en hegnspæl.

Vi kørte nu til Nyeng, og her havde vi heldet med os. Her var det stigende vand nået så tilpas, at der endnu var tørlagte vadeflader ud for os, mens resten af Ho Bugt var vanddækket.  Det betød masser af rastende vadefugle ud for os, mange af dem på så nært hold, at man kunne studere detaljer på dem.
De talrigeste vadere var Små Kobbersnepper, de fleste af hannerne stadig i deres flotte, kobberrøde yngledragter. Strandhjejle og Hjejle var også talrigt til stede og desuden Storspove, Hvidklire, Sortklire, Rødben, Islandsk Ryle og Stor Præstekrave. En enkelt Stenvender havde også forvildet sig ind på mudderbunden, også den i flot, spraglet yngledragt.
En lille flok Skestorke rastede i det fjerne. Inde på engene rastede flokke af Grågæs.

Takket være Nyeng blev det en fugletur med mange gode oplevelser trods det kedelige udgangspunkt.

/Søren Peder Nielsen