Saltvandssøen og Rickelsbüller Koog

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
LøRDAG 26. NOVEMBER 2016
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Den traditionelle juletur til grænselandet. Sidste år havde vi masser af rovfugle, især Havørne men også Blå Kærhøg, Fjeldvåge, Vandrefalk og andre.
Der bliver tid til at besøge en grænsekiosk.

Husk pas!

NaturSydvest er indbudt til denne tur.

 

TILMELDING 

Søren Peder Nielsen senest 24. november.TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Per Fabricius, 2083 0758 (fabricius-hunderup@familie.tel)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22

 GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Årets juletur til grænseegnen fik 19 fugleentusiaster ud af fjerene en tidlig novembermorgen. Vejret var rimeligt, overskyet men ingen regn og kun lidt vind fra morgenstunden. Vinden friskede op i løbet af dagen, så det var så som så med nydelsen, når vi stod på digekronen.

Vi lagde ud ved Nørresø lige syd for Tønder, hvor der rastede en del svømmefugle, bl. a. Sangsvaner, Grågæs Pibeænder. Et par småfugle i luften lugtede lidt af Bjergpiber, men en sikker bestemmelse var ikke mulig.

Efter Nørresø gik turen til "Calles" i Aventoft, hvor der blev indkøbt julegodter i fast og flydende form. Den mest usædvanlige "observation" her var en plade chokolade på 1,6 kg, som en deltager ikke kunne stå for. Den gav anledning til en del kommentarer på resten af turen.

Turen gik nu til sydøst-enden af Rickelsbüller Koog. På vejen hertil så vi fra bilerne 2 flyvende Spurvehøge og en Fjeldvåge, der rastede i en busk. Fra diget havde vi en fin udsigt over kogen, hvor vi så 3-4 Havørne, heraf 2 gamle fugle. Der var også 4 Blå Kærhøg, hvoraf den ene var en udfarvet han.

Næste stop var vejen, der følger diget mellem Rickelsbüller Koog og Margrethekog. Her var der igen Havørne - ikke mindre end 10 stk. blev det til i alt. 6 af dem sad samlet i en flok. En Vandrefalk blev det også til, på et tidspunkt kom den flot lige hen over os.
I Saltvandssøen rastede en del vadefugle: Alm. Ryle, Islandsk Ryle, Strandhjejle, Storspove, Strandskade, Stenvender og Vibe. Der var også 2 Store Kobbersnepper og en tredje som gav anledning til diskussion: var det Stor eller Lille Kobbersneppe? Det mest usædvanlige var en Klyde, der for længst burde være trukket sydpå med sine artsfæller.
En flok Skægmejser flintrede rundt i tagrørene, vi hørte dem ustandseligt, men så dem kun glimtvis.
På en gåtur på ydersiden af havdiget så vi 3-4 flokke af Strandskader trække mod nord (sandsynligvis lokale bevægelser forårsaget af tidevandet) samt en flok Toppet Skallesluger. Idet vi kom tilbage til p-pladsen fløj en lille flok Bjerglærker op.
Besøget ved Margrethekog afsluttedes traditionen tro ved klæggravene i den østlige del, hvor vi genså et par af Havørnene, men i øvrigt var der ikke noget usædvanligt her.

Nu gik turen nordover, hvor næste stop var Hjerpsted skydeterræn, som var ukendt for os, men hvor der efter sigende skulle være gode muligheder for Mosehornugle (på DOFbasen var 4 stk. rapporteret et par dage tidligere). Ugler så vi dog ingen af, vi måtte nøjes med en fin lille Sortstrubet Bynkefugl (en han).
På hjemvejen tog vi en afstikker til Rømødæmningen, hvor vi så 3 Sølvhejrer, og hvor den forreste bil havde fornøjelsen at køre parallelt med en Vandrefalk på ganske kort afstand.

Vore veje skiltes ved Astrup Digesø, mens en Fjeldvåge musede over området.

/Søren Peder Nielsen