Saltvandssøen og Rickelsbüller Koog

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
SøNDAG 28. AUGUST 2016
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Turen vil stå i vadefuglenes tegn. På denne årstid er masser af dem ankommet fra de arktiske ynglepladser og tager nu et godt langt rast, hvor de æder sig i god foderstand til det videre træk mod Vestafrikas kyster.
De arktiske gæs og ænder er endnu ikke ankommet, så vi nøjes stort set med de lokale arter, hvor Grågås kan ses i store flokke.
Rørhøg og Sortterne skal vi nok få at se, og der er chance for Hedehøg og Rovterne.

Husk pas!

TILMELDING 

Kim Mogensen senest 26. august.TURLEDER  Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

KONTAKT  Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Vi var i alt 8 personer, som valgte at trodse vejrguderne i håbet om at blive belønnet med nogle fugleoplevelser.

Da det først var højvande omkring 11.30 besluttede vi os for først at besøge Nørresø ved Tønder.

Dette var en rigtig god beslutning, for vi var dårligt kommet ud af bilerne, før en fin Fiskeørn blev spottet - pludselig var der to Fiskeørne, og da vi kom op på diget kunne vi i alt tælle hele 5 Fiskeørne på samme tid. Fiskeørnene sad både og rastede i udgåede træer og hegnspæle i søen og var også meget aktive i jagten efter føde. Vi så flere gange ørnene styrtdykke  efter  fisk, men kunne konstatere, at det ikke er helt nemt at fange en fisk selvom man er en Fiskeørn. Der skulle mange forsøg til før der var gevinst.

Udover de flotte Fiskeørne kunne vi nyde minimum 13 Sølvhejrer, som efterhånden må betragtes som en almindelig fugl i det sydlige Jylland. Der rastede ligeledes både Krikænder, Pibeænder og Knarænder, og luften var konstant fyldt med hundredevis af Digesvaler, som jagtede insekter over søen. Der var også få vadefugle her i blandt Mudderklire, Svaleklire og Dobbeltbekkasin.

Lige før vi drog videre, kunne der høres snakkende Traner, og vi blev velsignet med en trækkende flok på i alt 15 stk.

Efter disse herlige oplevelser var vores forventninger store til Saltvandssøen - men desværre ville vejrguderne det anderledes. Da vi ankom til Saltvandssøen stod fronten knivskarp på himlen ned langs med diget. På ydersiden af diget regnede og tordnede det, mens det på indersiden af diget var solskin - det gav et dramatisk lys, som ville have været et maleri værdigt. Inden regnen og blæsten for alvor satte ind, nåede vi at opleve store flokke af Alm. Ryler, som kom flyvende ind over diget for at raste i søen.

Vi krøb i læ for regnen i fotoskjulet på den tyske side, hvor madpakkerne blev sat til livs. Da der kom lidt ophold i vejret, besluttede vi os for at kigge nærmere på alle fuglene i Saltvandssøen.

Det første, vi fik øje på, var en ung Havørn, som på bedste Skarv-maner forsøgte at tørre vingerne. I mellem de mange Alm. Ryler gik der både Islandske Ryler, Strandhjejler, Storspover, Små Kobbersnepper, Store Præstekraver og Hvidklirer.

På bedste pædagogiske vis gik der nogle rigtige flotte juvenile Sortklirer og Rødben helt tæt på vejen - så kendetegn kunne iagttages. Desværre for os og den stakkels Havørn vendte regnen tilbage, så der blev hurtigt stemning for, at vi skulle handle mandler,øl og chokolade i grænsebutikken. 
Vi nåede dog som en sidste obs fra bilen at få en enkelt Silkehejre i bogen.

Da vi vendt næsen nordpå, var vi enige om, at vi ville holde ind ved Sneum Engsø på vejen hjem, hvis vejret tillod det. Optimismen var dog noget i bund, da stort set hele turen til Esbjerg foregik i kraftigt regnvejr.  Men på mirakuløs vis kom solen frem, lige før vi nåede til Sneum, og vi kørte ind på p-pladsen for at nyde kaffen og indkøbt chokolade. Der var også fint med fugle, her skal bl.a. nævnes Dværgryler, Rørhøg, Klyder, Spidsænder, Mudderklire og Brushøns.

Inden vi kørte hjem, ville vi lige kigge op fra diget og blev belønnet med en stor flok rastende Skestorke, og i det fjerneste hjørne af søen kunne vi skimte de to Odinshøns, som har været ved søen det sidste par dage. Da vejret var blevet helt sommerligt, gik vi ned langs diget for bedre at kunne se de to flotte Odinshøns - hvilken dejlig oplevelse at slutte denne begivenhedsrige fugletur af med.

/Kim Mogensen