Nørresø og Saltvandssøen

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
LøRDAG 18. JUNI 2016
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Nørresø ved Vidåen byder på Sortterner og andet godt. Saltvandssøen og Rickelsbüller Koog er god for diverse vade- og svømmefugle. Hedehøg skulle vi også gerne se.
På hjemvejen besøger vi Ballum Sluse.

Mon ikke vi også får tid til lidt grænsehandel.

HUSK pas!

TILMELDING 

 Søren Peder Nielsen senest 16. juniTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

TURRAPPORT

DOF Sydvestjyllands sidste fugletur inden sommerferien gik til marsken omkring den dansk-tyske grænse. Der var 11 deltagere. Vejret var noget blandet, overskyet det meste af tiden, kraftig blæst, enkelte byger, men også perioder med solskin.

Vi lagde ud ved Vidåen, nærmere bestemt Nørresø ved Lægan. 
Der var ikke meget at se ved ankomsten: Mursejlere, lidt Krikænder, Gråænder og Grågæs, 2-3 Fjordterner, 1 Nilgås og et par Rørspurve var det væsentlige.
På et tidspunkt opdagede vi en Tårnfalk, der støvbadede på en tange i søen. Ingen af deltagerne havde set den adfærd tidligere.
På et tidspunkt får Ingelise øje på en fugl i nogle døde birketræer lidt langt ude. "Er der ikke bare en plasticpose, der blafrer i vinden", sagde én, men da vi fik skoperne på i den rette vinkel, viste det sig at være en Fiskeørn - ikke et almindeligt syn midt om sommeren. Da den havde siddet og pillet fjer nogen tid, fløj den op, skruede sig op i pæn højde og cirklede lidt rundt. Pludselig dykkede den i et par etaper, landede med vandet prøjtende til alle sider på søen og lettede igen med en større fisk i fangerne. Herefter fløj den hen over søen med fisken, inden den forsvandt bag diget.
En stærk begyndelse på turen!

Vi forlod nu Nørresø, handlede lidt i Aventoft og tog ud til diget øst for Rickelsbüller Koog. Her var der en del vadefugle, flest Brushaner i pragtdragt og Klyder. Desværre på nogen afstand. En Hedehøg, han, trak forbi tilpas tæt på, mens et par Rørhøge holdt sig mere på afstand.

Turen gik nu til diget mellem Rickelsbüller Koog og Saltvandssøen. Her så vi fra bilerne vadefugle på ganske tæt hold: Klyder med unger, Sortklirer i flotte yngledragter, Strandskader og Rødben.
Rovfugle var her også: 2 par Rørhøge og i det fjerne endnu en Hedehøg, han.
Et kig ved klæggravene i den østlige del af Margrethekog er ikke værd at skrive hjem om (her kom også en byge), det samme gælder besøget ved Ballum Sluse.

Astrup Engsø var mere interessant. Her fouragerede flere Fjordterner, som kom ganske tæt på, mens 5 Canadagæs, lettede, da vi steg ud af bilerne.

Sidste stop var Gl. Hviding Engsø, hvor vi sluttede af med 2 Havørne. Den ene var en ungfugl, som først kom strygende i medvind over diget og ind mod øst. Senere kom den retur hen over hovedet på os.
En gammel Havørn slog sig ned på kanten af forlandet, hvor den flere gange skiftede plads, så vi fik set den rigtig fint fra alle vinkler. 
På den måde sluttede en fin tur i lige så flot stil, som den begyndte.

Tekst: Søren Peder Nielsen
Foto: Sven-Erik Juhl