Værnengene og Skjern Enge

DOF Sydvestjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune
ONSDAG 8. JUNI 2016
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Trækfuglene er nu væk. De store flokke af arktiske gæs har sat kursen mod ynglepladserne, og det samme gælder de fleste vadefugle.
På Værnengene kommer vi forhåbentligt tæt på de ynglende vadefugle, på Skjern Enge bliver det nok især svømmefugle.

Danmarks Naturfredningsforening er inviteret med på denne tur.

 

TILMELDING 

Ole Hansen senest 6. juniTURLEDER Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com) og Jens Ole Byskov, 5032 2752 (jobyskov@esenet.dk)

KONTAKT Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
   Alternativt: Sydladen på Værnengene kl. 09.00GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Onsdag den 8. drog 13 fuglefolk på tur til Værnengene og Skjern Enge. Vejret var ikke ideelt, blæsende og overskyet.

Ankommet til Værnet var der smukke blomsterenge at se, lidt Hejrer, Engpibere og Lærker, men ingen vadefugle og slet ikke nogen Kobbersnepper. Det var meget tørt.
Hvor grusvejen svinger mod øst var der dog lidt vand i hullet, så her var der heldigvis vadefugle.
Lidt Alm. Ryler, en Krumnæbbet i sommerdragt, Rødben, Viber, Stor Præstekrave og lidt Brushøns, men stadig ingen Kobbersnepper.

På vej videre mod den lille skov og fugletårnet gav det lidt interessant. Gule Vipstjerter og flotte syn til Rødben, som lod sig se stående på hegnspælene, helt ligeglade med bilerne.
Næste stop var ved fugletårnet. Her kom solen, der var læ, og her var Kobbersnepperne, hele 36 gik og fouragerede i Værnsandes flade vand. Flot syn, men måske på en sørgelig baggrund. Ynglesæsonen er tilsyneladende slået fejl. Udover Kobbersnepperne så vi ca. 13 Sortklirer, nogle Hvidklirer, Skestorke, Storspover, Gul og Hvid Vipstjert og hørte Gulbug, Tornsanger og Kærsanger. Slutteligen fløj et par Traner forbi.

Derefter fortsatte vi til Skjern Enge, hvor vi besøgte nogle af de mange fugletårne. Lønborggård-, pumpestation øst- og Hestholmtårnet. Det gav flere Skestorke, Rørhøge, mange svømmeænder, bl.a. Knar- og Skeand.
Undervejs nød vi frokosten ved Skjern Bådehavn, et godt sted til det. Her var læ, udsigt til fuglene, en flot hængebro over åen og et skvæt historie: historien om den første bro over åen bygget i begyndelsen af 1100- tallet.

Trods lidt bøvl med vejret og kun ynglefugle at se på blev det en dejlig tur i godt selskab.

/Ole Hansen

Foto: Sven-Erik Juhl