Tunø

DOF Sydvestjylland, Odder Kommune
TORSDAG 12. MAJ 2016
 KL. 07:00 - 19:30
 Fugletur/Turrapport

Vi tager færgen til den bilfri Tunø og går øen rundt (ca. 8 km). Hovedattraktionen rent fuglemæssigt er ynglende Tejst. Derudover bliver det nok mest småfugle og flotte udsigter.

Bemærk afgang kl. 07.00 fra Esbjerg!

Udover benzinpenge skal der betales færgebillet, der koster 95 kr. t/r for pensionister, 190 kr. for andre.

TILMELDING 

 Søren Peder Nielsen senest 10. majTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Ole Byskov, 5032 2752 (jobyskov@esenet.dk)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 07.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Efter at have måttet aflyse de seneste to ture pga. vejret, kunne DOF Sydvestjylland endelig gennemføre turen til Tunø. Den blev til gengæld en stor succes.

Vejret var perfekt, da 13 morgenduelige DOF'ere tog afsted med færgen fra Hou til Tunø en dejlig majmorgen. Ikke en sky på himlen, temperaturen behagelig og vinden moderat.
Planen var at gå øen rundt langs kysten (ca. 8 km) først og fremmest for at se på ynglende Tejster, der er øens specialitet ornitologisk set. Men også Digesvale, Toppet Skallesluger (som vi ikke ser meget til i Sydvestjylland) og ynglende Stormmåge regnede vi med.
Vi fik vore ønsker opfyldt for alle de 4 arter.

Langs hele sydkysten og nordvestkysten er der klinter i varierende højde, hvor Tejsterne graver redehuller, normalt ved at udvide Digesvalernes huller. Det varede da heller ikke længe, inden vi så de første Tejster ligge på vandet og stå på stenene. Forsigtigt kiggede vi på dem i skoperne på lang afstand, inden vi gik nærmere. Det viste sig hurtigt, at de var meget lidt sky, så vi kunne stå lige ovenover på klinten og kigge ned på fuglene.

Tejsten er en fantastisk flot fugl, når man kommer tæt på den. Helt mørk med store hvide pletter skarpt tegnet på vingerne, men det, der fuldender billedet, er de knaldrøde ben. Den kombination er bare utrolig. I det klare stille vand kunne vi se, hvordan de roede sig frem med de røde ben bagude. Ind i mellem åbnede de også næbbet, der indvendig er lige så rødt som benene. En enkelt deltager var så heldig at se en parring, der fandt sted på en af de store sten i vandet.
Vi fik rigelig lejlighed til at studere Tejsterne, for vi så ikke mindre end 105 af dem i alt.

Med Tejsterne havde vi fået fuld valuta for turen, men også de mange Digesvaler havde vi fornøjelse af. De havde masser af redehuller i skrænterne, som de fløj til og fra. Digesvalen er langt den almindeligste svale på øen, omend vi også så Land- og Bysvaler.
Fra toppen af klinterne kunne vi også se ned på adskillige Toppede Skalleslugere, der lå parvis spredt rundt langs kysten. Også denne en flot fugl i yngledragten.
Interessant var det også at se Stormmågerne, der ynglede på stranden i meget løse kolonier.
Flere Strandskader så vi også og ganske få Stor Præstekrave. Enkelte Ederfugle lå langs kysten. Flere blev set fra færgen.

Øen byder også på nogle overdrev under tilgroning af bl.a. tjørn og slåen, en god biotop for bl.a. sangere. Vi så/hørte her Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger, Gransanger, Munk, Tornirisk og Gulspurv, men ingen Rødrygget Tornskade. De har nu også kun delvist indfundet sig fra vinterkvartererne i Afrika.
Øen rummer også en skov, der så meget spændende ud, uplejet og med mange forskellige træarter (bl.a. gamle, hule popler) og en rig undervegetation. Til vor undren registrerede vi dog kun få fugle, mest bemærkelsesværdigt en Rødstjert.

Af rovfugle måtte vi nøjes med en Rørhøg, han, og en Musvåge.
Som et kuriosum: masser af Gråspurve, men ingen Skovspurve.

Det blev alt i alt en meget fin tur, Tejsterne, der padlede sig frem med deres røde ben, vil stå på nethinden længe.

Fotos: Per Fabricius

/Søren Peder Nielsen