Nørholm Skov og Karlsgårde Sø

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
TIRSDAG 8. MARTS 2016
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Oprindeligt annonceret som en tur ud i det blå, men da det viste sig, at fuglene ikke rigtig var kommet op i omdrejninger efter vinteren på vores tur til Nørholm i begyndelsen af februar, besluttede vi os til at gentage denne en måned senere i stedet.

Her i begyndelsen af marts er der næsten garanti for forårsaktivitet med trommende spætter og syngende mejser og andre småfugle i skoven, og mon ikke også der er mange forårstegn omkring Karlsgårde Sø.

TILMELDING 

 Søren Peder Nielsen senest 6. martsTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket kl. 08.00.

Alternativt p-pladsen på Stokkebrovej lige ved indkørslen til Nørholm gods kl. 08.35.GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Der var da også til glæde for de 15 deltagere denne gang anderledes liv i skoven, omend det ikke var én af de dage, hvor foråret ligefrem eksploderer. Dertil var vejret for køligt og gråt.
Overalt i skoven havde vi et bagtæppe af syngende Bogfinker, Mejser og Spætmejser. Misteldroslen sang også flittigt, en enkelt sås flyvende tværs over engen. På et tidspunkt sås også en Grønspætte krydse engen. I øvrigt hørte vi jævnligt Grønspættens skrig.

Vi lagde ud med et gå langs parken til vandmøllen. I åen lå et par Lille Lappedykker, og enkelte deltagere var heldige at få et glimt af en Bjergvipstjert. Vi havde omkring parken opmærksomheden vendt mod Korttået Træløbere, men hverken så eller hørte nogen. På et tidspunkt hørte vi Tranens skrig i baggrunden, og ca. en halv time senere kom en flyvende henover engen.

På en længere tur gennem skoven fik vi set og hørt de for stedet karakteristiske fugle: Spætmejse, Træløber, Sumpmejse og Stor Flagspætte, hvis trommen hørtes med jævne mellemrum. Et par steder var der større flokke af Kvækerfinker.

Efter Nørholm gik turen til Karslgårde Sø.

Den østlige ende af søen havde ikke meget at byde på: En Stor Skallesluger (hun), et Hvinandepar, en flok Skarver, et par kredsende Musvåger og en lille flok Grønsiskener var alt.

I den vestlige ende af søen kunne vi studere en blandet flok ænder, mens vi nød Jørgens kones lækre hjemmebag. Andeflokken udgjordes af Gråand, Krikand, Pibeand, Spidsand, Hvinand og enkelte Knarand. Et par Toppet Lappedykker havde også indfundet sig.
Højdepunktet på stedet var dog, da en Isfugl kom flyvende tværs over søen og satte sig i en pilebusk på nordbredden. Her kunne vi se den i teleskoperne, desværre noget langt væk og delvist skjult af grene.

En lille tur nedstrøms kraftværket bød bl.a. på Dompap og Spætmejse.

/Søren Peder Nielsen