Nørholm Skov og Karlsgårde Sø

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
LøRDAG 6. FEBRUAR 2016
 
 Fugletur/Turrapport

Mange af skovens fugle er standfugle, og da bladene forlængst er faldet af træerne, er fuglene til at få øje på. Det bliver nok mest spætter, træløbere og mejser, men mon ikke Ravnen også giver lyd fra sig.
Ved Karlsgårde Sø kigger vi efter ænder og skalleslugere, som nu er i flotte yngledragter.

TILMELDING 

Søren Peder Nielsen senest 4. februarTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.

Alternativt: p-pladsen ved Nørholm Gods, Stokkebrovej kl. 08.45GPS 55.4696, 8.4572
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Kedeligt vejr med finregn og dårlig belysning betød, at der var meget langt mellem de aktive fugle i Nørholm Skov, heldigvis gav Karlsgårde sø oprejsning.

Efter flere afbud var feltet skrumpet ind til 9 deltagere, da vi begav os ind i Nørholm Skov, hvor fuglene trykkede sig i det våde vejr og de få, der lod sig se, var vanskelige at få et godt indtryk af pga. de dårlige lysforhold i skoven.

Vi lagde ellers godt ud, idet to Spurvehøge jog gennem luften ved parkeringspladsen.

Højdepunktet på skovturen må siges at være en Grønspætte, der gav lyd fra sig en enkelt gang. En svag trommen af Stor Flagspætte blev også opfanget i det fjerne. En enkelt Musvåge fik vi også på vingerne. Spætmejse og Sumpmejse så vi i glimt, mens den talrigeste art var Kvækerfinke, hvor en flok på ca. 150 blandet med Bogfinker rastede i toppen af bøgetræer.

Turen gik herefter til Karlsgårde Sø, hvor vi fandt en rastende Isfugl ved indløbet af Ansager/Holme Å kanalen. I den østlige del af søen rastede en mindre flok Skarver og 4 Stor Skallesluger, mens en Svartbag fløj over.

Fra dæmningen ved elværket kunne vi overskue en større flok ænder (vel ca. 500). De fleste var Gråænder. Desuden var der Pibeænder (vel ca. 50) og en snes Spidsænder. 4-5 Hvinænder fuldendte billedet.

Nedstrøms elværket fløj en Isfugl over kanalen, desværre kun set af et par deltagere.

Vi sluttede af med at gå ud til sammenløbet med Varde Å. På vejen her fik vi revanche for de manglende småfugle i Nørholm, da vi havde fornøjelsen af Spætmejse, Sumpmejse og Træløber under fine obs.-forhold. En flok Halemejser huserede i længere tid på modsatte bred.

Turen begyndte således skidt, men når enden er god …..etc.

/Søren Peder Nielsen