Rickelsbüller Koog

DOF Sydvestjylland, Udlandet
ONSDAG 2. DECEMBER 2015
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Den traditionelle juletur til marsken syd og nord for landegrænsen, hvor der også er sat tid af til lidt grænsehandel.

Husk pas!

TILMELDING 

Søren Peder Nielsen senest 30/11.TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Ole Byskov, 5032 2752 (jobyskov@esenet.dk)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket.

Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22

 GPS 55.4692, 8.45473
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det er ikke helt almindelig at se flere havørne end musvåger på en fugletur, som det var tilfældet på turen til marsken omkring den dansk-tyske grænse.

December måneds fugletur gik traditionen tro til Rickelsbüller Koog og Margrethekog og blev indledt i en grænsekiosk, hvor de 13 deltagere forsynede sig i varierende grad.

Fokus var især på rovfuglene, hvor vi som antydet på forsiden fik glæde af Havørne i rå mængder, de fleste ungfugle. Vi lagde ud med 3 stk. i Rickelsbüller Koog, men først da vi rykkede til Margrethekog kom der rigtig gang i sagerne. Ikke mindre end 12 Havørne talte vi her (det kan naturligvis ikke udelukkes, at en eller flere af dem var gengangere fra nabolokaliteten på den tyske side).
Det var dog ikke de eneste spændende rovfugle, der huserede. Vi havde 2-3 Vandrefalke i Margrethekog og en enkelt på den tyske side. De var sammen med ørnene i stand til at skabe panik i flokkene af vade- og andefugle den ene gang efter den anden.
Blå Kærhøg så vi også begge steder, 3 -4 stk. Et par Tårnfalke og nogle få Musvåger runder billedet af m.h.t. rovfugle. Der blev således ikkke set en eneste Fjeldvåge.

Vinteren havde ellers sat sit præg på fugleflokkene. Det var tyndet gevaldigt ud i efterårets ande- og gåseflokke, kun Bramgåsen holdt stand med fugle i tusindvis. Grågåsen var også til stede i mindre flokke, mens både Blisgås og Kortnæbbet Gås var helt fraværende.
Svaner så vi stort set ikke, kun enkelte fugle hist og pist, mest (udelukkende?) Knopsvaner.
Der var stadig en del Pibe-, Krik- og Gråænder, men langt færre end om efteråret.Desuden sås en del Gravænder samt nogle Spids-, Hvin- og Troldænder. I de østlige klæggrave i Margrethekog lå 3 Stor Skallesluger.

Blandt vadefuglene var der stadig Hjejler og Viber i tusindvis samt en del Alm. Ryler og Storspover.

En Sølvhejre spankulerede rundt i Saltvandssøen, mens tre andre holdt til længere inde i Tøndermarsken.

En Ravn sad og åd af et eller andet ubestemmeligt i Margrethekog.

Småfugle så vi ikke meget til, en enkelt deltager var dog heldig at se en Skægmejse.

På hjemvejen besøgtes Ballum Sluse, hvor det mest bemærkelsesværdige var en Klyde, der forlængst burde befinde sig i varmere lande.

Rømødæmningen og Astrup Digesø var de sidste stoppesteder. Herfra var der ikke noget at skrive hjem om.

/Søren Peder Nielsen