Vadehavet (Mandø)

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
TIRSDAG 10. NOVEMBER 2015
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Vinteren nærmer sig, men mange fugle overvintrer i Vadehavet, og vintergæsterne har indfundet sig. Mon vi ser Snespurv, Bjergirisk eller Bjerglærke?

TILMELDING 

Ole Hansen senest 8/11.TURLEDER Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com) og Jens Ole Byskov, 5032 2752 (jobyskov@esenet.dk)

KONTAKT Ole Hansen, 5361 7095 (olesalome@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket.

Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22

 GPS 55.4692, 8.45473
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Dagens tur var annonceret til Mandø, men da der var varslet forhøjet vandstand, holdt vi os til fastlandet.

De 11 fremmødte gik altså glip af Mandø, men i Vadehavet er det naturen, der har det sidste ord.
I stedet besøgtes Gl. Hviding Digesø, Rømødæmningen, Ballum Sluse, Tingdal Plantage, Margrethekogen og

Saltvandsøen.
De blev til oplevelsesrig tur med mange fugle i et blæsende, men lunt og tørt vejr med en del sol.

Af arter skal fremhæves:

Havørn med 2 ved Hviding, 2 ved Rømødæmningen og hele 8 i Margrethekogen. Flere sås ædende og en snuppede lige en Storspove. Fløj bare over den og snuppede den i forbifarten!!

1 Dværgfalk i fuld fart på vej mod syd.

Vandrefalk ved Rømødæmningen og i vild jagt over hele Margrethekogen med tusindvis af Hjejler, Viber, Ryler og andet fjerkræ i luften.

Sølvhejre med 12 ved Rømødæmningen og 2 ved Hviding.

Bramgæs i tusindvis overalt.

Skeand helt overraskende med mindst 600 ved Rømødæmningen.

I Margrethekogen tusindvis af vadefugle på grund af den høje vandstand. Storspove, Hjejle, Vibe og Ryle var dominerende, men også mange Lille Kobbersneppe og en enkelt Stor Præstekrave.

Isfugl 1 ved Hviding Engsø.

I Tingdal Plantage indtoges frokosten som blev forstyrret af en flok Halemejser, mindst 25, som meget venligt nærmest vimsede om ørerne på os. En fantastisk smuk oplevelse.

Alt i alt en stor dag, hvor vi trods årstid og vejr så i alt 62 forskellige arter.

/Ole Hansen