Langeland - UDSOLGT

DOF Sydvestjylland, Svendborg Kommune
LøRDAG 10. - SøNDAG. 11 OKTOBER 2015
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Turen til Langeland er nu udsolgt.

Turens hovedmål er Dovns Klint på Langelands sydspids, der er én af Danmarks bedste træklokaliteter for småfugle og rovfugle om efteråret.
Desuden rummer øen fine fuglelokaliteter som Keldsnor og Fugleværnsfondens reservater Gulstav Mose, Tryggelev Nor og Salme Nor.
Danmarks Naturfredningsforenings gods Skovsgård kunne også være et besøg værd, hvis tiden rækker til det.

Pris: 450 kr., der dækker kørsel og overnatning (inkl. sengelinned og rengøring), men ikke forplejning.

Der overnattes i 8-personers lejlighed på Spodsbjerg Camping www.spodsbjerg.dk

 

TILMELDING 

Søren Peder Nielsen senest 26. august.

Samtidig indbetales 450 kr. på konto: 2540   0722 866 460

Der er kun 8 pladser, der tildeles efter "først-til-mølle-princippet".

 TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Ole Hansen , 5361 7095 (olesalome@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket.

Forventet hjemkomst søndag aften.GPS 55.4692, 8.45473
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Dovns Klint bekræftede sit ry som et supergodt træksted, da DOF Sydvestjylland besøgte det en oktoberweekend.

Vi var 7 forventningsfulde fugleentusiaster, der drog mod Langeland lørdag morgen. Vi blev hurtigt indlogeret i en lejlighed på Spodsbjerg Camping og hastede mod Dovns Klint, hvor 3 andre deltagere stødte til.
Næppe var vi ankommet før en flot adult Steppehøg, han, trak ud over Østersøen. Det var en ny DK-art for flere deltagere. Ikke længe efter trak endnu en Steppehøg ud, denne gang en ungfugl med rødlig underside og halskrave. Da vi også så 2-3 Blå Kærhøge trække, var der fin lejlighed til at bide mærke i feltkendetegnene for de to arter.

Rovfugletrækket var ellers domineret af Spurvehøge der kom trækkende enkeltvis med kortere eller længere mellemrum. Enkelte Musvåger og Fjeldvåger blev det også til, mens Ørne, Glenter og Falke var totalt fraværende.

Det mest imponerende skue var dog store flokke af duer der trak henover. Den ene flok efter den anden. De fleste var Ringduer, men ofte var der enkelte Hulduer i flokkene, og nogle få gange småflokke bestående udelukkende af Hulduer.

Småfuglene trak også men i småflokke og begrænset antal: Bogfinker, Tornirisker, Stillitser, Grønsiskener, Engpibere og Hvide Vipstjerter var de talrigeste, men et par snese forsinkede Landsvaler hastede også sydpå. Derimod så vi ikke en eneste Drossel.

Alle de nævnte trak syd ud over Østersøen mod Fehmarn og Holsten. Et andet spektakulært træk bestod i flere tusinde Bramgæs, der kom i mindre flokke henover os og trak mod vest - mod Vadehavet. Samme vej trak enkelte mindre flokke af Mørkbugede Knortegæs.

Udover trækfuglene var en rastende Stor Tornskade bemærkelsesværdig. Den så vi igen dagen efter.
På havet rastede i øvrigt et par tusind Ederfugle. De fløj lidt frem og tilbage, når de blev jaget op af motorbåde.

Da trækket stilnede af over midddag gik vi en tur rundt om Gulstav Mose og kastede et blik ud over Keldsnor. Ingen af stederne var der dog bemærkelsesværdige fugle.

Herefter gik turen til Tryggelev Nor, hvor hovedattraktionen var Pers hjemmebagte hindbærsnitter. Mens vi stod og nød dem, kom 3 Røde Glenter langsomt trækkende forbi - dagens første. Senere så vi endnu en.
Fra fugletårnet havde vi fin udsigt til de mange svømmefugle i noret. Mest bemærkelsesværdig var her to eller tre Bjergænder, alle hunner. Umiddelbart adskiller de sig ikke voldsomt fra de Troldænder, de lå blandt, så også her fik vi anskuelsesundervisning i at skelne mellem de to nærtstående arter.

Så var det fyraften og næste programpunkt var aftensmad, der blev indtaget på Spodsbjerg badehotel, hvor vi var de eneste gæster.

Næste dag stod vi tidligt op og var på klinten ved solopgang. Det belønnedes: en skrue på 7 Røde Glenter viste sig over vore hoveder lige ved ankomsten. Vi fik således revanche for de manglende glenter dagen før. I øvrigt trak Røde Glenter enkeltvis ud med jævne mellemrum hele formiddagen.

Til forskel fra lørdagen kom der nu også gang i vågetrækket, især op ad formiddagen. Vi fik flere skruer af Musvåger og ind i mellem også Fjeldvåger. Igen dominerede Spurvehøgene dog, og et par Blå Kærhøge fik vi også.
Trækket af Ringduer var igen imponerende. Den lokale fugletæller, Frank Jensen-Hammer, meldte knapt 40.000 Ringduer på de to dage.

Søndagens træk mindede i øvrigt meget om lørdagens, igen tusinder af Bramgæs og et lignende mønster af småfugle. En forskel var dog, at vi fik trækkende drosler om søndagen, nemlig Misteldrossel. Også et par nye småfuglearter så vi: Hedelærke og Skærpiber.

Vi sluttede Langelandsturen af med et besøg ved Nørreballe Nor, hvor vi så turens første og eneste Havørn, der trak mod syd. På vejen hertil tog vi et par stop for at kigge på de "vilde" heste, der er naturplejere omkring Gulstav Mose. Her fik vi som sidegevinst en flot Blå Kærhøg, han.

På hjemvejen holdt vi kaffepause ved Vejlen på Tåsinge, hvor vi endnu en gang kastede os over hindbærsnitterne. Mens vi var i gang med dem, fløj en Grønspætte henover.

Herefter stak vi snuden mod Esbjerg efter et par herlige dage.
Vejrmæssigt var vi heldige. Dagene op mod weekenden var meget regnfulde, men vi fik ingen regn på turen, derimod en del solskin. Det eneste minus  var vinden, der især søndag morgen var iskold på klinten og mindede os om, at oktober betyder huer, handsker og lange underbukser (men det glemmer vi sikkert igen næste år, som sædvanlig).

/Søren Peder Nielsen