Ballum Sluse og Nørresø

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
LøRDAG 26. SEPTEMBER 2015
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Vi besøger et par af de fineste fuglelokaliteter i det sydvestlige hjørne af Danmark, og der bliver nok tid til én eller to mere end de nævnte.

TILMELDING 

Kim Mogensen senest 24/9.TURLEDER Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

KONTAKT Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket.

Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22GPS 55.4692, 8.45473
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Vejret og ikke mindst fuglene var virkelig med de 8 deltagere, som havde besluttet sig for at tage en tur til marsken.

Vi startede ud med et kort stop ved Astrup Engsø, hvor vi havde overtrækkende Havørn. Der var ikke mange fugle ved søen, men der rastede nogle flotte Knarænder og 4 Små Lappedykkere.

Næste stop blev Ballum Sluse, hvor vi kunne nyde to Vandrefalke, en gammel hun og en ung han, som rastede sammen på forlandet. Ude på vaden befandt sig store flokke af Klyder, Viber, Hjejler og Alm. Ryler, og luften gav genlyd af trækkende gæs.
På forlandet gik en enlig Sølvhejre rundt, og der var Ravnetræf med mindste 12 Ravne. Den ene af dem sad på ryggen af et får og fik en lille ridetur.
Overraskelsen blev dog en flot Isfugl som rastede ved udløbet - den var rigtig flot i det fantastiske lys.

Det var meget svært at løsrive sig fra stedet, men turen gik videre til Nørresø, hvor der på græsmarkene lige nord for søen gik 6 Sølvhejrer.
Ved selve søen var der noget fugletomt - men i den bagerste ende af søen fouragerede 3 Sortterner, og lige pludselig kom der en Isfugl flyvende og satte sig i et udgået træ tæt på os. Isfuglen kunne rigtig nydes, og det vakte speciel stor glæde, da den på fornemeste Kolibri-maner begyndte at fiske over vandet.

Vi besluttede os for at køre ud til Saltvandssøen, med en kort frokostpause ved den gamle toldbygning ved Siltoftevej, med en flot udsigt ud over området.
Freden var dog hurtig forbi, da vi pludselig fornemmede en kraftig uro blandt fuglene. Først kom der en Havørn, så endnu en og endnu en, og til sidst  var der hele 5 Havørne  i luften på samme tid. To ungfugle, en imm. og to gamle fugle med helt hvide haler og lyse hoveder.

Med denne dejlge oplevelse på nethinden kørte vi ud langs grænsevejen og gjorde holdt for at betragte det fantastiske skue ud over Saltvandssøen, hvor store flokke af Alm. Ryler kom ind over det fremskudte dige for at raste. På et tidspunkt var alle rylerne på vingerne, der var minimum 70.000 ryler på vingerne samtidig -  så der var hvid sol - suveræn oplevelse.
Ligesom ved Ballum Sluse havde vi også her to Vandrefalke, som rastede på nogle pæle, en gammel hun og han - så størrelsesforskellen mellem kønnene kunne virkelig ses.
Der gik enkelte vadefugle meget tæt på vejen, bl.a. skal nævnes Strandhjejler, Dobbeltbekkasiner, Storspover og en enkelt Stor Kobbersneppe, som vi fik studeret og diskuteret kendetegn på. Udover de mange vadefugle var der også 3 rastende Skestorke.

Kort og godt en fantastisk tur med mange store oplevelser og i alt 44 arter.

/Kim Mogensen