Filsø

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
ONSDAG 16. SEPTEMBER 2015
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Efteråret byder på mange fugle på Filsø: gæs, ænder, rovfugle og småfugle. Da vi er midt i træktiden vil der være chance for overraskelser.

Jens Rye Larsen, DOFs repræsentant i Filsø Naturråd, deltager i turen, så vi kan trække på hans omfattende viden om fuglelivet og i det hele taget om Filsø.

TILMELDING 

Søren Peder Nielsen senest 14/9.TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Ole Byskov , 5032 2752 (jobyskov@esenet.dk)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Kløvbakken kl. 08.45.GPS 55.4692, 8.45473
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Årets første rigtige efterårstur gik til Filsø i en periode med regn, regn og atter regn.
Om det var turledernes gode forbindelser til vejrguderne, eller om årsagen skal findes andetsteds, vides ikke, men under alle omstændigheder holdt regnen en pause præcis mens turen fandt sted. Ikke en dråbe regn faldt der.

Fremmødet var behersket - 10 personer lagde ud ved Kløvbakken. Her var en Rørhøg på jagt over rørskoven, en flot han, men ellers var der ikke meget at se.

Vi rykkede derfor til østsiden af søen, P-pladsen for enden af Filsøvej. Straks ved ankomsten var der en gammel Havørn i luften. Den slog sig ned i træerne ved Møllers hus.
Stedet viste sig i det hele taget som et veritabelt rovfugle-hotspot, idet vi så ikke mindre end 7 rovfuglearter på kort tid. Foruden Havørnen et par skrigende Tårnfalke, en Spurvehøg, en gammel Vandrefalk (lidt langt væk i en busk på Gammeltoft Odde) og naturligvis Musvåge. Også her så vi Rørhøg, både en gammel han (den samme som ved Fidde Sø?) og en chokoladebrun ungfugl.
Den syvende var en falk, men hvilken? Der er ved at danne sig en tradition for, at falkene giver hovedbrud på turene, se f. eks. referatet fra turen til Værnengene i august. Værn-fuglen fik vi dog til sidst bestemt som en Aftenfalk, mens vi her måtte opgive en sikker bestemmelse.
Fuglen sad på en pæl, men inden vi fik teleskopet på, var den væk. At dømme fra håndkikkerterne lugtede den meget af Aftenfalk/Lærkefalk.
I rapsmarken tumlede en større flok finker rundt, de fleste Tornirisker.

Et besøg i Storeholmtårnet gav meget få fugle. I det hele taget var der kun få fugle på søen: En del Gråænder og Pibeænder, lidt spredte Hvinænder, Troldænder og Blishøns, et par Toppede Lappedykkere og nogle Knopsvaner, Skarver og Fiskehejrer.
Grågæssene var lidt mere talrige, et par større flokke kom ind østfra og lagde sig i den nordøstlige del af søen - nogle få hundrede fugle.
Nogle Vibeflokke og Stæreflokke var der også, og så fløj Landsvalerne talrigt overalt.

Vi sluttede i Petersholmtårnet, hvor vi kunne nyde synet af en pæn rudel Krondyr, som blev behersket af en prangende, stærk pladshjort (14- eller 16-ender), mens de yngre hjorte blev tolereret i udkanten af rudlen.

På søen lå til en afveksling 3-4 Taffelænder.

/Søren Peder Nielsen