Rømø

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
LøRDAG 29. AUGUST 2015
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Vi besøger nogle gode vadefuglelokaliteter på Rømø og får nok også tid til at besøge et par marsklokaliteter på fastlandet.

TILMELDING 

Søren Peder Nielsen senest 27/8.TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22GPS 55.4692, 8.45473
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det var en lille, sluttet flok, der tog af sted mod Rømø lørdag morgen. Kun syv DOF'ere fandt lyst og lejlighed til den tur.

Turen fik også et andet forløb end planlagt. Turlederne lagde ud med at stille Sølvhejrer i udsigt ved Rømødæmningen. Det skulle være et sikkert sats, men nej: alle hvide pletter i det grønne viste sig ved nærmere eftersyn at være enten måger eller plastikposer.
Til gengæld så vi to Vandrefalke fra dæmningen. Den ene tordnede ud over vaderne mod syd, mens den anden sad på en pæl inde ved dæmningen med et Rødben i fangerne.

Ved kysten lige syd for Havneby, brugte en Bynkefugl en landmålerstok som udgangspunkt for insektfangst på jorden, mens Sølvmåger og en Sortkrage prøvede, om der var noget spiseligt i en stor bunke østersskaller på havnen.
Næste stop var Stormengene. Her så vi to falke i et glimt forsvinde mod nord. Under påvirkning af de mange Aftenfalke, der var set ved Vestkysten i dagene op til turen, blev der naturligvis fablet om, at det var sådanne, der var på spil, men senerede returnerede én af dem og afslørede, at i alt fald den var en ganske gemen Tårnfalk.
Højdepunktet ved Stormengene var suverænt Jørgens kones hjemmebag. Denne gang var det kanelsnegle, der helt levede op til de muffins, vi tidligere har nydt.

Vi fortsatte nu mod stranden, hvor der i dagene før var set mere end 120 Hvidbrystede Præstekraver. Vi så masser af Præstekraver på lang afstand, men kunne ikke komme nær pga. vand på stranden. I teleskoperne kunne vi se, at de fleste var Stor Præstekrave, men Jens Ole fik dog talt 21 Hvidbrystede.
Det gik nu videre mod Lakolksøerne, men vejen dertil var blokeret af en nydannet strandsø, så det mål måtte vi opgive.

Vi forlod nu øen og håbede igen på Sølvhejre ved dæmningen, især fordi Kim, der allerede var vendt hjem, havde sms'et, at han så 2 stk. på hjemvejen. Men nej ingen Sølvhejrer til os.

Ved Ballum var det mest imponerende ca. 3.000 Klyder på vaderne, men også 3 Agerhøns bag diget er værd at nævne, selvom vi kun så hovederne af dem i højt græs. En enkelt Sangsvane opholdt sig også bag diget, måske syg eller skadet.

Astrup Engsø var næste stop. Her havde vi stor fornøjelse af nogle Sort- og Fjordterner, der fouragerede. Der var rig lejlighed til at repetere feltkendetegn i vinterdragterne, hvor de kan være lidt drilske.

Nu gik det nordpå langs diget med flere stop undervejs, hvor vi kiggede over digekronen. På Brøns forland gik en Råbuk og græssede, og - endelig! 2 Sølvhejrer viste sig her.
Nu var der gået hul på bylden, så på Gl. Hviding Forland var der ikke mindre end 5 Sølvhejrer!
Undervejs langs diget buldrede på et tidspunkt 9 Agerhøns op fra vejkanten, vel en familieflok.

Sidste stop var Sneum Digesø, hvor vi talte 38 sovende Skestorke, og hvor der blandt meget andet var en flok ivrigt fouragerende Sortklirer.

Se Jens Ole Byskovs notater fra turen her.

/Søren Peder Nielsen