Ølsemagle revle

DOF København, DOF Køge bugt, Køge Kommune
TIRSDAG 16. JULI 2024
 KL. 09:00 - 13:00
 Fugletur

Mulighed for at se mange vadefuglearter, som nu er i deres flotte sommerdragter. God chance for fiskeørn, svømmeænder og terner, måske rovterner

KONTAKT Marta Bagoly Grun, 30422449

MØDESTED 

Kiosken for enden af Revlevej