Kursus i natfugle i Tibirke Ellemose

DOF's punkttællingsprogram, Gribskov Kommune
TIRSDAG 25. JUNI 2024
 
 Kursus

Få styr på de nataktive arter som fx vandrikse, skovsneppe, skovhornugle og kærsanger den 25.-26. juni i Tibirke Ellemose & Holløse Bredning i Nordsjælland. 

Kurserne afholdes af DOF’s punkttællingsprogram i samarbejde med det igangværende DOF-projekt ”Mørkets Fugle”. Sidstnævnte projekt er finansieret af Friluftsrådet, og formålet med projektet er at tilbyde oplevelser med fugle om natten. Kurserne vil derfor byde såvel på natpunkttælling og spontantælling som på øvelser i brug af parabol, flagermusdetektor og natkikkert. 

Der er plads til 25 deltagere. 

Program:

Kl. 20-22: Introduktion til natlyde og brug af parabol og detektor

Kl. 22-ca. 02: Felttur med natlyt samt demonstration af ovennævnte udstyr

Tilmelding er obligatorisk senest 18/6 efter først-til-mølle-princippet. Mail til thomas.vikstroem@dof.dk. Mødested oplyses efter tilmelding.

TILMELDING 

Mail til thomas.vikstroem@dof.dk.KONTAKT Thomas Vikstrøm, - (thomas.vikstroem@dof.dk)

MØDESTED 

-