Lammesøområdet Ølund og Firtalsstranden

DOF Sydøstjylland, Odense Kommune
TORSDAG 16. MAJ 2024
 KL. 10:00 - 13:00
 Fugletur

Fra P-pladsen går vi ca. 500 m hen ad en markvej og en sti til fugletårnet ved Ølundgård. Herfra er der en vældig god udsigt ud over Ølundgårds inddæmningen. Vi tager os god tid til at observere fuglene. Derefter går vi ud til fugletårnet ved Firtalsstranden, igen en strækning på ca. 500 m. Her har vi en fin udsigt over Firtalsstranden samt det såkaldte mellemstykke.

Her er et rigt fugleliv med ænder, vadefugle og måger.

Alle 4 danske lappedykkerarter yngler her og det er et vigtigt yngleområde for grågås, gravand og troldand, desuden knarand, skeand og atlingand. Vigtigt område for ynglende hættemåge og ynglende vadefugle.

Området på 158 ha blev i 1993 opkøbt af Aage V. Jensens Naturfond, hvorefter området har været igennem et naturgenopretningsprojekt.

Husk kaffe og madpakke. Varighed ca. 3 timer

TURLEDER Marianne Fock , 30270948 ()

KONTAKT Marianne Fock , 30270948

MØDESTED 

 P-pladsen Lammesøvej, 5450 Otterup (efter Ølund)