Nattergaletur til Rørmosen og Boserup skov

DOF Roskilde, Roskilde Kommune
LøRDAG 25. MAJ 2024
 KL. 03:15 - 05:30
 Fugletur/Begyndertur/Offentlig tur

Rørmosen er en god lokalitet for nattergal og andre sangfugle. Vi starter tidligt, hvor kun natsangerne høres. Efterhånden som morgenen skrider frem hører vi de øvrige sangfugle – sangdrossel, solsort, munk, bogfinke mv. Efter at have passeret Rørmosen på den nye spang, går vi over Golfbanen til Boserup skov. Her går turen til den gendannede sø ved Naturcentret, hvor vi gør et kort ophold. Herefter drager vi gennem skoven og ad Sortesti tilbage til Bjergmarken.

TILMELDING 

Sker til turleder Per Frydenlund på mail: perfrydenlundn@gmail.com eller tlf. 2254 8313 senest torsdag den 23. maj.KONTAKT Per Frydenlund, 22548313 (perfrydenlundn@gmail.com)

MØDESTED 

Bjergmarken ved start af Sortesti umiddelbart syd for Boserupvej.