Mit liv som ringmærker. Johannes Bang fortæller

DOF København, Københavns Kommune
ONSDAG 17. APRIL 2024
 KL. 19:30 - 21:30
 Foredrag/møder

Johannes har ringmærket fugle i mere end en menneskealder og har sin helt private fuglestation på en lille ø.
Han har været foregangsmand på en række områder, f.eks. omkring opsætning af redekasser til tårnfalke og natugler og påvist  deres påvirkning på miljøet omkring redekasserne. Hvinanden og deres forbedrede ynglemuligheder ved opsætning af redekasser er også én af hans fortjenester.
Johannes har mange fine og succesfulde projekter på samvittigheden.
Kom og hør ham fortælle den 17. april kl. 19.30

DOF KBH er vært ved et beskedent traktement.
 

TILMELDING 

Ingen tilmeldingKONTAKT Alice Nørhede, 20775005 (fuglealice@gmail.com)

MØDESTED 

Bemærk vores nye tilholdssted for arrangementer:

Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse.

Parkering er tilladt på det meste af Linde Allé om aftenen.