Filsø med efterfølgende natlyt

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
TORSDAG 15. FEBRUAR 2024
 KL. 15:00 - 21:00
 Fugletur/Begyndertur/Turrapport

Vi starter med at kikke på fugle ved Filsø, mens solen går ned. Der vil stadig være
en del vintergæster her i februar måned. Efter at vi har spist vores mad og drukket vores kaffe, vil vi bevæge os ud i området for at lytte efter ugler. Vi regner med, at det går hjemad ved 21-tiden.

 

TILMELDING 

senest 12. februar til Niels Knudsen, nk@esenet.dk, tlf. 40951537TURLEDER Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk) og Per Fabricius, ()

KONTAKT Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19, 6700 Esbjerg, kl. 15.00

Alternativt: P-pladsen ved Fiilsø (elipsen), Kærgårdvej 20, 6854 Henne, kl. 15.45GPS 55.7026, 8.20797
SE STORT KORT

TURRAPPORT

En god eftermiddagstur med natlyt efter ugler som afslutning var tanken med dagens ekskursion.
Desværre går det ikke altid, som man håber eller forventer. Vejret var lunt, men fugtig – så fugtigt at det
med mellemrun regnede. Samtidig var sigtbarheden meget ringe grundet tåge, men det forhindrede ikke
de 16 ekskursionsdeltagere.

På grund af ringe vejrforhold forventede vi ikke ligefrem de store fugleoplevelser, men det blev ikke så
ringe endda. Fra P-pladsen vandrede vi til Langodde, som er beliggende i den østlige ende af Mellemsø.
Observationstårnet på Langodde er oftest den mest givtige observationspost ved Fiilsø, og det slog ikke
fejl. Af mere bemærkelsesværdige fugle sås følgende fra tårnet: Trane 5, Lille Skallesluger 11, Sølvhejre 6,
Isfugl 2 ogSsangsvane 10, men et andet spændende kuriosum var en Odder, som vi så en af. Tårnet på
Langodde er nok det sikreste sted for Odder ved Fiilsø.

Der var ikke mange fugle ved dæmningsvejen til og fra Langodde. Tågen begrænsede sigten til omkring
200 meter, men lidt blev det til, og det mest nævneværdige er: Fiskehejre 3, Stor Skallesluger 5, Vandrikse
1, Kortnæbbbet Gås 300, Bramgås 150 og Skarv 10.

Tilbage på P-pladsen indtog vi medbragt mad og drikke. Det var blevet mørkt, og meningen var
efterfølgende, at vi skulle lytte efter ugler i området mellem Fiilsø og Oksbøl. De vejrmæssige
omstændigheder var ikke gode – diset og let blæsende, og det betød, at vi ikke hørte nogen ugler
overhovedet.
Trods vejret en rimelig tur med udmærket output.

/Niels Knudsen