AFLYST! Ved vi alt om de almindelige fuglearter?

DOF København, Københavns Kommune
TORSDAG 23. NOVEMBER 2023
 KL. 19:30 - 21:30
 Foredrag/møder

BEMÆRK! Desværre aflyst p.g.a. sygdom.

Foredraget afholdes i stedet den 29. februar - samme tid og sted!

Henning Heldbjerg har forsket  i årevis og har blandt andet benyttet DOF-data og andre Citizen Science-kilder i sin forskning.I foredraget for DOF København vil han forsøge at besvare spørgsmålet "Ved vi alt om de almindelige fuglearter?"
Han vil fortælle, at der fortsat er meget vi ikke ved, han vil præsentere ny viden om velkendte arter, og han vil fortælle om betydningen af fuglefolkets bidrag til diverse projekter, fx ved fugletællinger og indrapportering af observationer.

Henning er ansat på Sektionen for Faunaøkologi på Aarhus Universitet, hvor han både forsker i fugle og rådgiver om fugleforhold. Han beskæftiger sig primært med almindelige fugle i land-naturen, og afdækker i den forbindelse bestandenes udvikling og udbredelse, hvor ynglesucces, habitater, invasive arter og sygdomsspredning er nogle af faktorerne.
Henning var gennem 18 år ansat i DOF, og skrev sin erhvervs-PhD om brugen af Citizen Science-data. Henning er meget kendt både i DOF-kredse og i den større offentlighed, og mange har allerede oplevet hans strålende og uformelle formidling.
Vi glæder os til høre om hans seneste resultater.

Bemærk vores nye tilholdssted i forbindelse med vores arrangementer i DOF Kbh. Det skulle gerne gøre det lettere at finde parkeringspladser og give lidt bedre muligheder i forhold til de offentlige transportmidler.
Vi er som sædvanlig vært ved et beskedent traktement undervejs.

TILMELDING 

Ingen tilmeldingKONTAKT Tue Brix, 40256585 og Alice Nørhede, 20775005

MØDESTED 

Hyltebjerggaard,

Linde Allé 33,

2720 Vanløse