Staunings Ø

DOF København, Køge Kommune
LøRDAG 30. DECEMBER 2023
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur

Vi går en tur ud på Staunings Ø (som er en halvø) og studerer vandfuglene. Der er chance for ca. 12 arter af ænder samt gæs, svaner, vandhøns og lappedykkere samt overvintrende vadefugle som rødben, storspove, strandskade og almindelig ryle. På en tilsvarende tur i 2022 så vi også sortgrå ryle. Vi håber på nogle vintergæster blandt småfuglene, som bjergirisk og snespurv. Rørskoven ud for Jersie Strandpark er en af Storkøbenhavns bedste lokaliteter for skægmejse.

Vi holder en kortere pause undervejs, så tag gerne lidt varmt at drikke med.

 

TURLEDER Frands Jensen, 2275 4064 ( )

KONTAKT  , ( )

MØDESTED 

Parkeringspladsen ved Jersie Strandpark. Indkørsel fra den sydligste rundkørsel på Jersie Strandvej, modsat Parkvej (Parkeringspladsen ligger syd for Østre Lagunevej og nord for Nemovej.)