GENERALFORSAMLING

DOF Østjylland, Aarhus Kommune
LøRDAG 24. FEBRUAR 2024
 KL. 10:00 - 15:00
 Foredrag/møder

DOF Østjylland indkalder hermed til Genralforsamling på ovennævnte dato. 

Generalforsamlingen starter kl.13.00, men vi begynder allerede kl. 10.00 med morgenbrød og en let frokost inden selve generalforsamlingen.

Program:
Kl. 10.00: Dørene åbnes. Foreningen byder på kaffe/te og morgenbrød
Kl. ca. 10.30: Naturbutikken åbner for salg af deres varer
Kl. 11.00: Fugletur i nærområdet. 
Kl. 12.00: Let frokost med sandwich
BEMÆRK: tilmelding til frokost og/eller morgenbrød: SMS 40301342 eller e-mail bentbirk@outlook.dk senest torsdag d. 22. februar
Kl. 13.00: Generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Ole Bøgh Vinther
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen
 4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag sendes til lokalforeningens formand Ole Bøgh Vinther (olebvinther[a]gmail.com) senest 3. februar 2024, og offentliggøres efterfølgende her på siden.
  Der er ikke modtaget forslag!
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  a.  Bestyrelsesmedlemmer.
  På valg: Niels Kristian Bech Jensen, Ole Jensen, Bent Birk Kristensen, Jens Bonde Poulsen. Alle vælges for 2 år
  Flemming Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, der er derfor en vacant plads til besættelse for 1 år.
  b.  Suppleanter: Henning Ettrup, Håkon Grunnet, Simon Iversen, Steen Gert Larsen, John Nielsen Schmidt. Der vælges 2-5 suppleanter.
 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab. Valg af repræsentanter sker kun i ulige år og alle vælges for en to årig periode. Punktet udgår derfor i 2024.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  På valg: Peter Thomsen (revisor) og Hasse Vinther (revisorsuppleant).
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik, og regnskab og budget fremlægges til godkendelse. Der er tillige god lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen. Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF tilknyttet DOF-Østjylland har stemmeret.

BESTYRELSEN 18/1-24

 

TILMELDING 

Der er ingen tilmelding til selve generalforsamlingen, men ønsker du at deltage i kaffen og morgenbrødet og/eller frokosten skal du tilmelde dig.
Tilmelding sker ved henvendelse til Bent Birk Kristensen:
SMS: 40301342
E-mail: bentbirk@outlook.dkKONTAKT Ole Jensen, 23290118 (ofj[a].dk)

MØDESTED 

Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind.GPS 56.3612, 10.5748
SE STORT KORT