Langli, øen i Ho Bugt. v/Lars Maltha Rasmussen

DOF Sydvestjylland, Karin Gustausen, Esbjerg Kommune
TIRSDAG 9. JANUAR 2024
 KL. 19:00 - 21:00
 Foredrag/møder

Langli har i mange år været den vigtigste lokalitet i den danske del af Vadehavet for en lang række kolonirugende fugle. Optællinger af ynglefuglene på Langli startede allerede i 1971, da Svend Rønnest besøgte øen. Lars Maltha Rasmussen var med da Langli Feltstation blev oprettet og de systematiske optællinger af ynglefugle og rastefugle begyndte i 1983 og han var også med til at udarbejde de metoder som er brugt til at tælle ynglefugle i hele det internationale Vadehav siden 1995. Lars har været med til at sammenstille de mange års ynglefugletal fra Langli i samarbejde med Thomas Bregnballe fra Aarhus Universitet, og vil vise fotos og præsentere nogle af de interessante resultater som de lange tidsserier viser og nogle af de problemer der er med at registrere de forskellige arter.

Men det er ikke kun fugle, der er blevet studeret på øen, hvilket Lars også vil fortælle om. Kom og høre Lars fortælle om de store udfordringer der kan være ved at udføre feltarbejdet på en øde ø i Vadehavet, og hvad der mon er fremtiden for Langli og dens fugleliv.

 

TILMELDING 

Ikke nødvendigKONTAKT Karin Gustausen, 28258786 (kgustausen@gmail.com)

MØDESTED 

Esbjerg Hovedbibliotek, Mødelokale 1, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.