Melby Overdrev og Asserbo Strand

DOF Nordsjælland, Halsnæs Kommune
TIRSDAG 3. OKTOBER 2023
 KL. 09:00 - 12:30
 Fugletur/Begyndertur

Turlængde ca. 4-5 kilometer. På turen kikker vi ud over havet efter evt. trækkende havfugle, og på Melby Overdrev kikker vi efter småfugletræk, efter korsnæb, Stor Tornskade, Bjergirisker og andre rastende småfugle. Turen er velegnet for alle.

Turlængde ca. 4-5 kilometer. På turen kikker vi ud på havet efter trækkende vadefugle og evt. havfugle, og på Melby Overdrev kikker vi efter de fåtallige ynglefugle Hedelærke, Rødrygget Tornskade, og Sortstrubet Bynkefugl, evt. sene Småspover på overdrevet. Desuden kikker vi efter årstidens dagsommerfugle. Turen er velegnet for alle. 

TILMELDING 

IngenKONTAKT Bo Thyge Johansen, 51 32 27 23

MØDESTED 

P-pladsen ved Lille Kulgabe, på Melby Overdrev, helt ude ved klitterne.GPS 56.0257, 11.9986
SE STORT KORT