Ordinær generalforsamling 2024

DOF Sydvestjylland, Karin Gustausen, Esbjerg Kommune
TIRSDAG 20. FEBRUAR 2024
 KL. 19:00 - 21:00
 Event

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafdelingens virke.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Asbjørn Holm, Kim Mogensen, Per Baden og Peter Tougaard.
Asbjørn Holm og Peter Tougaard ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller, at de øvrige to genvælges. Desuden indstiller bestyrelsen Inge Nagstrup og Søren Peder Nielsen til valg.
Carsten Mathiesen har som suppleant overtaget Peter Brusendorffs plads i bestyrelsen indtil 2025.
Følgende suppleanter er på valg: Arne Clausen, der modtager genvalg og indstilles hertil af bestyrelsen.

6. Valg af revisor.
Peter Rasmussen er på valg og indstilles af bestyrelsen til genvalg

7. Forslag fra medlemmer
Der er ikke indkommet forslag

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil Bent Jakobsen aflægge beretning om Blåvand Fuglestation.

TILMELDING 

ikke nødvendig.KONTAKT Karin Gustausen, 2825 8786 (kgustausen@gmail.com)

MØDESTED 

Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.