Ordinær generalforsamling 2024

DOF Sydvestjylland, Karin Gustausen, Esbjerg Kommune
TIRSDAG 20. FEBRUAR 2024
 KL. 19:00 - 21:00
 Event

Forslag til generalforsamlingen skal fremsættes skriftlig og begrundet overfor bestyrelsen senest 3 uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med rettidigt indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før afholdelsen.

Efter generalforsamlingen: Bent Jakobsen fra Blåvand Fuglestation aflægger beretning om Blåvand Fuglestation.

TILMELDING 

ikke nødvendig.KONTAKT Karin Gustausen, 2825 8786 (kgustausen@dof.dk)

MØDESTED 

Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.