Alslev mølle og Varde Sdr. hede

DOF Sydvestjylland, Per Fabricius og Niels Knudsen, Varde Kommune
ONSDAG 1. NOVEMBER 2023
 KL. 09:00 - 14:00
 Fugletur/Turrapport/Offentlig tur

Alslev mølle og Varde Sdr. hede er beliggende mellem Esbjerg og Varde. Områderne hører ikke til de mest besøgte, men de er begge spændende i sig selv. Vi kan forvente at se en bred vifte af almindeligt forekommende fuglearter. Specielt Varde Sdr. hede kan byde en flot naturoplevelse.
Husk gummistøvler og evt. madpakke. Vi forventer at være tilbage i Esbjerg ved 13-14 tiden.

TILMELDING 

senest 30. oktober kl. 18 til Per Fabricius, fabrik.ugle@gmail.com, 2083 0758TURLEDER Per Fabricius, 2083 0758 (fabrik.ugle@gmail.com) og Niels Knudsen, 40951537 (nk@esenet.dk)

KONTAKT Per Fabricius, 2083 0758 (fabrik.ugle@gmail.com)

MØDESTED 

Museumspladsen Esbjerg kl. 9.00

Alternativt: Alslev Møllevej 19 kl. 9.30GPS 55.5849, 8.44944
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Trods hverdagstur, mange kan være forhindret pga. arbejde, var deltagerantallet højt. 21 fremmødte deltagere. Så mange deltagere fylder en del, når hver især kommer i biler med kun en eller to personer. Vi skal måske prøve at være bedre til at finde samkørsel på vores ekskursioner fremover.

Vejret i november kan være meget lunefuldt, men et par gennemgående temaer er regn, mørke og kulde. De foregående dage var meget regnfulde, men vi ramte formiddagen med tørvejr. Regnvejret lurede dog fra en meget overskyet himmel, der fik alle fugle til at se mørke ud. Det var svært at se farver. Kulden er blevet mere markant, hvilket har fået gang i trækket nordfra. De mest dominerende trækkende arter var drosler, kragefugle og duer.

Alslev mølle er beliggende ved Alslev å. En sideå til Varde å. Selve vandmøllen er væk, og det dambrug, som tidligere lå ved åen, er tilsvarende væk. En møllesten fra vandmøllen er eneste resterende vidnesbyrd. Området er spændende med flere småsøer, åen og engarealer. Kort før ekskursionsstart passerede et par ravne området og ved åen hørtes isfugl. På ekskursionen sås og hørtes et pænt udvalg af småfugle med bl.a. 2 bjergvipstjerter, en pæn flok grønsiskener, masser af sjaggere og vindrosler, To arter af rovfugle blev set – spurvehøg og musvåge.

Fra Alslev mølle fortsatte vi til Varde sdr. hede. Området bliver bl.a. brugt af militæret som øvelsesterræn. Det fik vi at se og høre i dag, da adskillige militære pansrede køretøjer blev observeret og maskingeværsalver med løst krudt regelmæssigt kunne høres. Der kan være adgangsbegrænsning, når der trænes med skarp ammunition.

Området er meget varieret med hede, spredt lav bevoksning, skov og flere vådområder. De mange forskellige biotopstyper borger for en en god bredde i de observerede fugle. Gåturen i området kunne byde på flg. observationer. Her er de væsentligste nævnt: Stor flagspætte 1, grønspætte 1 hørt, sangsvane 4, knopsvane 2, bramgås, kortnæbbet gås, dompap 3, grønsisken 15, gråsisken 2, kvækerfinke 1 og et pænt udvalg af mejser – musvit, blåmejse, sortmejse, topmejse og fyrremejse 2.

Tilbage ved bilerne indtog vi en velfortjent kaffe/the, mens sludderen gik og maskingeværssalver kunne høres i baggrunden. Samtidig kunne vi nyde en del fugletrækaktivitet med bl.a. mange flokke af drosler (vindrossel og sjagger), to store flokke af ringduer med omkring 300, huldue 1 og flere store flokke af alliker og råger. Her sluttede ekskursionen og folk kørte hjemad i den begyndende og tiltagende regn, som var blevet lovet af DMI over middag.

/Niels Knudsen