Fanø rundt (cykeltur)

DOF Sydvestjylland, Niels Knudsen og Per Fabricius, Fanø Kommune
TORSDAG 5. OKTOBER 2023
 KL. 08:00 - 15:00
 Fugletur/Offentlig tur/Heldagstur/Turrapport

At tage cyklen Fanø rundt giver god mulighed for at se et pænt udsnit af fugle. I oktober er det sydgående fugletræk på sit højeste og ved østlige vinde kan Fanø fuglemæssigt være utrolig spændende og meget givtig.  
Vejret i oktober kan være omskifteligt, og hvilke dele af Fanø vi besøger - og hvor længe - afhænger således helt af vejret. Vi satser på at være retur igen i Esbjerg ved 15 tiden. Turen vil foregå i etaper, så der bliver mulighed for korte ekskursionen af.

TILMELDING 

Niels Knudsen, nk@esenet.dk, tlf. 4095 1537TURLEDER Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.d) og Per Fabricius, 2083 0758 (fabrik.ugle@gmail.com)

KONTAKT Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.d)

MØDESTED 

Ved FanøfærgenTURRAPPORT

Torsdag den 5. oktober 2023
Mødested/tid: Ved Fanøfærgelejet i Esbjerg, kl. 08:00
Turledere: Niels Knudsen og Per Fabricius


Problemet med hverdagsturene er, at de mange medlemmer, der stadig er på arbejdsmarkedet, kan have svært ved at deltage. Af samme grund var deltagergruppen på 7 præget af gråt hår og måner.
Turen foregik på cykel, og planen var, at turen gik rundt om halen – den østlige pukkel på Fanø. Klingebjergvejen (vejen der fører omkring Halen) er de første kilometer fint asfalteret – men de sidste 3-4 km forgår på markvej med blød sand i områder. Det trækker tænder.....  Fra Albue Fuglekøje gik turen videre til Sønderho Gamle fuglekøje – også ad markveje. Fra fuglekøjen cyklede vi sydover til Farmen og endelig til Sønderho. En tur på omkring 15-16 km. Fra Sønderho skulle vi retur til Nordby. Den direkte vej er 13 km, men det foregik i strid modvind.
Vejrmæssigt kan oktober være lunefuld. Dagene forinden havde det regnet temmelig meget, men turen rundt på Fanø foregik i flot solskin, men med kraftig nord- nordvestlig vind. Så vejrmæssigt en blandet fornøjelse.
Der var ikke meget fugletræk at spotte, men det var tydeligt, at især engpiber, sanglærke og hvid vipstjert pt. trak igennem sydover. Alle tre arter var meget talrige. Droslernes hovedtræk er lidt senere, men både vin- og sangdrossel sås flere steder. Der blev ikke set mange rovfugle. Listen over observerede blev spurvehøg, tårnfalk, musvåge, blå kærhøg, steppehøg og havørn. Havørnen blev set på Halen og forsvandt ind over plantagen og steppehøgen blev set ved farmen. På vej tilbage mod Nordby blev vi vidne til en vild jagt, hvor en spurvehøg forfulgte en småfugl i meget lang tid ud og ind mellem buske, indtil begge var få meter fra os, og spurvehøgen blev distraheret i jagten og missede. Enkelte sølv- og fiskehejre blev set på østkysten. Det store vadefugletræk er så småt overstået, så udvalget af sete/hørte vadefugle begrænsede sig til stor regnspove, strandhjejle, vibe, almindelig ryle, rødben, strandskade, stor præstekrave, hvidklire og mudderklire. Andefuglene blev repræsenteret med gråand, spidsand, pibeand, grågås, en enkel nilgås og et par sydtrækkende småflokke af kortnæbbet gås.
Efter frokost- og tissepause ved Sønderho fortsatte vi tilbage til Nordby, hvorfra vi tog færgen ved 15- tiden retur til Esbjeg. Turen sluttede herefter – og en kort status over dagen. Flot vejr, fuglemæssigt ok måske mindre end forventet.