Træk- og rastefugle, 3-dages tur til Langeland

DOF Sydvestjylland, Per Fabricius og Aage Gejl, Langeland Kommune
FREDAG 22. - SøNDAG. 24 SEPTEMBER 2023
 KL. 08:00 - 16:00
 Fugletur

Sydlangeland er et af Danmarks bedste træklokaliteter for småfugle og rovfugle om efteråret.
Det er specielt morgenobs på Dovns Klint der er bedst. Desuden rummer øen flere gode lokaliteter, Tryggelev Nor, Salme Nor og Gulstav Mose som alle ejes af Fugleværnsfonden.

Prisen dækker kørsel, leje af hus, samt morgen og middagsmad.
Der køres i 3 biler så vi kan holde prisen.

Der overnattes i 12 personers sommerhus i Bagenkop, der er 6 dobbelt værelser.

 

 

TILMELDING 

Senest 10. August efter først til mølle princippet.

Der bliver tilsendt de tilmeldte en huskeliste inden turen.

 PRIS 1000 kr.

TURLEDER Per Fabricius, 20830758 (fabrik.ugle@gmail.com) og Aage Gejl, 50545619 (aagegejl@gmail.com)

KONTAKT Per Fabricius, 20830758 (fabrik.ugle@gmail.com)

MØDESTED 

Aftales nærmere