Træk- og rastefugle, 3-dages tur til Langeland

DOF Sydvestjylland, Per Fabricius og Aage Gejl, Langeland Kommune
FREDAG 22. - SøNDAG. 24 SEPTEMBER 2023
 KL. 08:00 - 16:00
 Fugletur/Turrapport

Sydlangeland er et af Danmarks bedste træklokaliteter for småfugle og rovfugle om efteråret.
Det er specielt morgenobs på Dovns Klint der er bedst. Desuden rummer øen flere gode lokaliteter, Tryggelev Nor, Salme Nor og Gulstav Mose som alle ejes af Fugleværnsfonden.

Prisen dækker kørsel, leje af hus, samt morgen og middagsmad.
Der køres i 3 biler så vi kan holde prisen.

Der overnattes i 12 personers sommerhus i Bagenkop, der er 6 dobbelt værelser.

 

 

TILMELDING 

Senest 10. August efter først til mølle princippet.

Der bliver tilsendt de tilmeldte en huskeliste inden turen.

 PRIS 1000 kr.

TURLEDER Per Fabricius, 20830758 (fabrik.ugle@gmail.com) og Aage Gejl, 50545619 (aagegejl@gmail.com)

KONTAKT Per Fabricius, 20830758 (fabrik.ugle@gmail.com)

MØDESTED 

Aftales nærmereTURRAPPORT

Turens hovedmål var Sydlangeland med alle dens gode lokaliteter. Men når man nu kører hen over Fyn så mødtes alle deltagere ved Nørresø. Som var første stop på turen. Nørresø er omkranset af gammel ege og bøgetræs skov og lidt spredt nåletræer. Og efter en lille kaffepause gik vi rundt om søen. Ved p pladsen var der Korttået træløber, spætmejse, ravn og på vandfladen var der Knarand ikke kun et par stykker men hele 80. Turen rundt i skoven var fuld af småfugle og et Mejsetog. Et par Ravne snakkede med i trætoppene.
( https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=446 )

Videre af små snørklede veje til Brændegårdssøen hvor der blev holdt frokostpause. Her var den første rovfugl en Vandrefalk der kom trygende henover vandfladen. Og mens vi spiste vores madpakke kunne vi nyde synet af 2 Havørne der sad i træerne, og en trækkende Fiskeørn på tæt hold.

Næste sted var Vejlen på Tåsinge. Her blev turens første Rød Glente observeret. En enkelt Hvidklire lyste op i mellem sivene. Lille Lappedykker kunne både ses og høres imellem sivene. Det lokale Havørnepar blev også spottet.

Siø før Langelandsbroen var næste stop. Et fint lille vadested med Stor Præstekrave, Islandsk ryle og Almindelig ryle.

Så ankom vi til vores sommerhus i Bagenkop og blev indkvarteret. Og de sidste varer blev købt i den lokale Brugs.
Aftensmaden blev indtaget på Spisestedet Havnen i Bagenkop. Kan varmt anbefales, men bestil bord.

Lørdag den 23. september kl 7. nul dut.

Dagens vejudsigt startede med regnvejr, så morgenkaffen blev nydt og madpakkerne blev smurt.
Tryggelev Nor var dagens første sted vi skulle besøge. På vejen dertil kom vi forbi Klise Nor. Noret var fyldt med Grågæs og mens vi holdt der i regnvejret landede en flok Canadagæs. Vel fremme ved Tryggelev Nor, gik vi over til fugletårnet. Her var der rigelig plads til 12 ornitologer med teleskoper. Her var det 10 Rovterner der var dagens højdepunkt. En stor terne med et næb som en stor gulerod der lyser langt væk, enkelte så vi fiske, og hører deres hæse skrig, den ene med gul ring på det ene ben. 7 Sølvhejre havde samlet sig midt i søen og 4 Rørhøge fouragerede over rørskoven, mens en Odder plaskede rundt i vandet. En enkelt vandrikse gav sig tilkende med sit grisehyl.
Et nyt skjul med udsigt i vandhøjde blev besøgt, men rørskoven ødelagde udsigten. Skægmejse var også et hit 6 stk. blev set på vej tilbage til bilerne.

Så kørte vi videre til Dovns Klint. Her var det Spurvehøg der var den talrigste rovfugl 171 stk. blev der set den dag. En Lærkefalk forsøgte at trække ud over havet og kom flyvende henover klinten. Det viste sig at være en han med fine røde bukser. Af småfugle var det hovedsagelig Bogfinker, Grønsisken, Hvid Vipstjert og Landsvaler. På havet kom de første Knortegæs trækkende og en enkelt Almindelig Kjove som blev moppet af nogle måger.
Inden middagspausen gik vi en tur ind i Østskoven og op på Bruns Banke hvor der er et godt udsyn over Kelds Nor. Her var det hovedsalig Skarv vi kunne se. Et par Klyder i det fjerne og Lille Lappedykker. Og ellers så kunne vi nyde det gode vejr og enkelte fik en lille lur.

Efter middagspausen kørte vi en tur til Nørreballe Nor. Vi gik en tur til den sydlige pumpestation. Her nyder vi vores kaffe og Lene´s med bragte Gifler. Fugle var der er ikke mange af. Nogle Ravne fløj rundt i Tryggelev Nor som grænser op til. Vandreturen tilbage til bilerne var lidt svært fremkommelig på grund af manglende vedligeholdelse af stierne. En Fiskeørn kom trækkende hen over bilerne og en Havørn og Rød Glente blev set nær Tryggelev.

Aftensmaden indtog vi igen på Spisestedet Havnen. Dagensret var Ungarsk gullashsupppe. Mums.

Søndag den 24. september. Morgenobs på Dovns Klint.
Alle var tidligt oppe, pakke sammen, lave kaffe og pakke bilerne. Og så af sted. Morgenmaden blev indtaget på Klinten. Vejret viste sig fra den gode side, en flot solopgang mens vi spiste morgenmad. Kl 7.40 kom dagens højdepunkt, en Steppehøg 1k, som på fornemste vis viste os sin gyldne underside. Spurvehøg, Rørhøg og Musvåge var de talrigste rovfugle. Af småfugle var det hovedsagelig Blåmejse, Landsvale, Bogfinke/Kvækerfinke og Hvidvipstjert.
Efter et par timers obs. på klinten valgte vi at gå en tur rundt om Gulstav Mose og op i udkigstårnet. Herfra gik vi igen op på Bruns Banke her stod nogle af de lokale fuglefolk.
Turen nærmede sig nu afslutningen. Så vi gik tilbage til P-pladsen gennem Østskoven. Her stod en Rævehvalp på stien og alle fik set den.

Mens vi spise det sidste æblekage kom en Rød Glente glidende hen over skoven og kunne ses fint inden den valgte at trække ud.

Så var turen ved at være slut og vi sagde farvel til det første hold der tog hjem. Resten af os kørte lidt senere og mødtes en sidste gang på Siø hvor vi sagde pænt farvel for denne gang.

Du kan se en liste over samtlige sete arter her.

Du kan se flere fotos her.

/Per Fabricius