Sct. Hans Bugten

DOF København, Roskilde Kommune
TIRSDAG 3. OKTOBER 2023
 KL. 09:00 - 11:00
 Fugletur

Vi går fra Roskilde Havn til Parcelgårdens enge og kyster og ser på de rastende vandfugle, hvor sammensætningen ændrer sig hen over efteråret. I våde perioder anbefales vandtæt fodtøj.

TILMELDING 

Tilmelding ikke nødvendigTURLEDER Per Frydenlund Nielsen, ()

KONTAKT Per Frydenlund Nielsen, 2254 8313

MØDESTED 

Ved Sejlklubben, Strandgade 12, 4000 Roskilde