Melby Overdrev og Asserbo Strand.

DOF Nordsjælland, Halsnæs Kommune
TIRSDAG 4. JULI 2023
 KL. 09:00 - 12:30
 Fugletur/Begyndertur

Turlængden er på ca. 4-5 kilometer. På turen kikker vi ud over havet efter trækkende vadefugle og evt. havfugle, og på Melby Overdrev kikker vi efter de fåtallige ynglefugle Hedelærke, Rødrygget Tornskade, Sortstrubet Bynkefugl, og småspover der raster på overdrevet. Desuden kikker vi efter årstidens dagsommerfugle. 

TILMELDING 

IngenKONTAKT Bo Thyge Johansen, 51 32 27 23

MØDESTED 

P pladsen ved Lille Kulgab, på Melby Overdrev, helt ude ved klitterne.GPS 56.0257, 11.9986
SE STORT KORT