Ølsemagle revle

DOF København, Køge Kommune
TIRSDAG 18. JULI 2023
 KL. 09:00
 Fugletur

Revlen Ti. den 18/7 kl. 9 – ca. 13. Mødested: Kiosken for enden af Revlevej
Mulighed for at se mange vadefuglearter, som nu er i deres flotte sommerdragter. God
chance for fiskeørn, svømmeænder og terner, måske rovterner.
Turledere: Marta Bagoly Grun (3042 2449)

KONTAKT Marta Bagoly Grun, 3042 2449

MØDESTED 

Mødested: Kiosken for enden af Revlevej