Natur og fugle i Danmarks største gamle skov

DOF Nordsjælland, Hillerød Kommune
ONSDAG 29. MARTS 2023
 KL. 19:30 - 22:00
 Foredrag/møder

Per Ekberg tager jer med på en rejse dybt inde i det mørkeste, men også det fineste af Grib Skovs natur. Oplevelser i små forunderlige perler med noget, der minder om vild skovnatur, hvor gamle træer, sjældne svampe, planter og insekter og ikke mindst fugle stadig findes. Det vilde kan stadig opleves om end i små bidder.

Det er kun små områder, der ikke er forandret. Store dele af denne store skov er i stadig forandring, men her yngler dog trods alt hvert år mere end 100 forskellige fuglearter. Per Ekberg har de sidste 20 år med et skiftende antal Caretakere været ansvarlig for registrering og optælling af mere end 40 forskellige fuglearter i Natura 2000 området Grib Skov.

Han fortæller om de mange ynglefugles foretrukne biotoper og om de varierende bestande med de seneste bestandsopgørelser, som vil blive ledsaget af spændende foto. 

Da kroen holder lukket for servering, kan I selv tage lidt forplejning med til pausen.

TILMELDING 

ikke nødvendig.KONTAKT Jim Bille, 26361583

MØDESTED 

Forsamlingshuset Nødebo Kro, Nødebovej 26, 3480 FredensborgGPS 55.9786, 12.3469
SE STORT KORT