KURSUS - Lær fuglestemmerne at kende

DOF Østjylland, Aarhus Kommune
MANDAG 17. APRIL 2023
 KL. 08:00 - 19:00
 Kursus

Igen i år tilbyder DOF Østjylland nu i foråret et kursus i at lære fuglestemmerne at kende.

Kurset bliver i år gennemført med to undervisningsaftener og fire ture i felten, og strækker sig fra starten af april til midten af juni.

På kurset vil du med hjælp af en kompetent underviser få praktisk træning i adskillige danske fuglearter, så du bedre kan genkende fuglestemmerne efterfølgende. Arterne vil omfatte: Spætter, lærker, pibere, drosler, smådrosler, sangere, fluesnappere, mejser, spætmejser, træløbere, irisker, og finker og hvad vi nu løber over på turene. Til gengæld kan vi jo umuligt love at alle de påtænkte arter vil være til stede.

Undervisningsaftenerne vil foregå på Naturhistorisk Museum i Aarhus og omfatter:

Mandag d. 17. april kl. 19.00-21.00
Mandag d. 15. maj kl. 19.00-21.00

Turene forventes gennemført som følger:

Lørdag d. 22. april kl. 8.00-12.00 Gjerrild
Mandag d. 24. april kl. 19.00-22.00 Aftentur (Ugler)
Lørdag d. 3. juni kl. 8.00-12.00 Vallum Sø
Lørdag d. 17. juni kl. 20.00–24.00 Hevring Hede (Natravne, Aftensangere). Hvis der er skydning flytter vi til en anden lokalitet.

TILMELDING 

Tilmelding til Ole Jensen på ofj[a]ofj.dk eller evt. SMS 2329 0118

Kurset gennemføres med minimum 12 deltagere og maksium 20 deltagere. Tilmelding efter først til mølle princippet.

Betaling oplyses senere når der er tilstrækkeligt med deltagere.

BEMÆRK: Deltagelese kræver medlemskab af DOF!PRIS 350 kr.

TURLEDER Lars P. Johansson, 22504178 ()

KONTAKT Ole Jensen, 23290118 (ofj[a]ofj.dk)

MØDESTED 

Undervisningsaftener:

Naturhistorisk Museum, Ole Worms Allé 140, 8000 Aarhus C. Bio-X Natur lokalet, indgang fra Ole Worms Allé 

Hold øje med skiltningen i området vedrørende parkering!

Turene: Mødesteder oplyses til de tilmeldte inden kursusstart, men vil alle være i Djurslandsområdet. Mulighed for samkørsel kan arrangeres.GPS 56.1672, 10.2023
SE STORT KORT