Island - Fugle og Natur

DOF Østjylland, Aarhus Kommune
TORSDAG 13. APRIL 2023
 KL. 19:30 - 22:00
 Foredrag/møder

Ib Krag har været i Island regelmæssigt de sidste 45 år. Han var 19 år gammel da han første gang rejste dertil for at opleve stedets fugle og natur, uden at have råd til det, så han startede som sommerhjælper på en gård. Siden fik han arbejde med registreringer af ynglefugle i vådområder og på fuglefjelde for Naturhistorisk Museum i Island. Samt en række somre med undersøgelser af ynglende jagtfalke, dværgfalke og ravne. Siden 2009 har han arbejdet med undersøgelser af Rødstrubede Lommer, Sortænder, Havlitter, Bjergand og Toppede Skalleslugere i et studieområde på nordøst Island, primært for at undersøge hvor arterne overvintrer.

Ib er biolog og seniorrådgiver, ansat ved Aarhus Universitet, Afdeling for Ecoscience, hvor han arbejder med vandfuglefordelinger og menneskelige aktiviteters indflydelse på fuglenes fordeling. Her har han arbejdet intensivt med optællinger af vandfugle fra fly og med undersøgelser af havvindmøllers påvirkning af vandfugles fordeling.

TILMELDING 

Ingen tilmeldingKONTAKT Ole Jensen, 23290118

MØDESTED 

MindLab på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10 , 8000 Aarhus C.
Indgang via hovedindgangen.

Hold øje med skiltningen i området vedrørende parkering!GPS 56.1671, 10.2039
SE STORT KORT