Skensved Å

DOF København, Dofkøge, Køge Kommune
LøRDAG 29. APRIL 2023
 KL. 10:00 - 12:00
 Fugletur

Tur til nyt naturområde ved Skensved Å
I forbindelse med udviklingen af Køge Nord området, er der etableret et område ved Skensved Å, som skal sikre at overfladevand ikke direkte løber ud i åen.
Området der strækker sig fra Lille Skensved til jernbanelinjen er under udvikling, men det vestlige område er stort set færdigt.
Området består af en mosaik af småsøer der dels er permanente og dels har vekslende vandstand.
Det vil med tiden blive et rigtigt fint område, specielt for vadefugle som rødben, præstekraver og viber, samt rasteområde for arter på træk, som f.eks.  tinksmed og andre vadefugle. I det hele taget er fint vådområde, kombineret med afgræssede områder. 
Vi går en tur i området, hvor flere af vadefuglene forhåbentligt har fundet lokaliteten.

TURLEDER Birgitte Kruse, 23467922 () og Allan kruse, 42454219 ()

KONTAKT Bjarne Bo Jensen, 51490721 (jensenab@mail.dk)

MØDESTED 

Mødested: Egedesvej 40 Lille Skensved. Nedkørsel til parkering lige vest for BHS logistics.

Kør ned ad vejen lige vest for markeringen på Google kortet. Man kan parker på vendepladsen, som ses for enden af denne vej. 

https://www.google.com/maps/place/Logicenters+Logistic+Park/@55.5092942,12.1598145,835m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5b8b825cf7978253!8m2!3d55.5104363!4d12.1559968